Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


Uchwała Nr XIV/93/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach do realizacji

projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowany ze środków -

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja

integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póz .zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku nr 64 poz. 593 z póz. zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej

uchwala się co następuje:

§ 1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach przystąpił z dniem 01.03.2008r. do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowanego ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach przeznacza na realizacje programu realizowanego - w ramach Poddziałania 7.1.2 w 2008 roku - środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 7.500,00 zł. (sł: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Dofinansowanie projektu wynosi 67.500,00 zł (sł: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Łączny budżet wniosku dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach wynosi 75.000,00 zł (sł: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 01marca 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

UZASADNIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach przystąpił z dniem 01.03.2008 r. do realizacji projektu systemowego „Nowa szansa” współfinansowany ze środków - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Łączny budżet wniosku dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach wynosi 75.000,00 zł, w tym wkład własny 7.500,00 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 67.500,00 zł.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach natomiast pozostałymi Partnerami są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej: w Lipianach, Pyrzycach, Warnicach, Bielicach, Przelewicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach zgodnie z Porozumieniem z dnia 28.01.2008 r. Jednakże pomimo takiego upływu czasu do dnia składania powyższego projektu uchwały nie otrzymaliśmy umowy do podpisania. Cały projekt praktycznie ruszył od końca kwietnia br., natomiast z mocą obowiązującą od 01.03.08r. Opóźnienie związane z wdrożeniem programu ma również wpływ na miesiąc w którym przedkładamy powyższy projekt uchwały do zatwierdzenia.

Celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie form aktywnej integracji społecznej.

W Gminie Kozielice dotyczy to 5 osób. Zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: dla kobiet kucharz-kelner, dla mężczyzn - glazurnik. Każdy z uczestników zostanie objęty wsparciem finansowym przez Ośrodek i z każdym zostanie podpisany kontrakt socjalny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2008 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 12:56