Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?


Uchwała Nr XIV/91/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie : przejęcia nieruchomości za zadłużenia podatkowe

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ''a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( D.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203 ; z 2005r.172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) w związku z art.66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ordynacji podatkowej /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póź.zm./ Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przejęcie , nieruchomości zabudowanej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 210 o pow. 0,24 ha w udziale 65/100 części położona w obrębie geodezyjnym Mielno za zadłużenia podatkowe.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2008 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2008 13:01