Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.


Uchwała Nr XV/102/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Kozielice ,

nieruchomość o pow. 0,03 ha w udziale ? części, stanowiącej współwłasność

małżonków Jarosława i Ireny Dąbrowskich i Alicji i Norberta Gajewskich, położonej

w miejscowości Załęże, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 21 , zabudowanej

budynkiem gospodarczym, z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - za cenę 7.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

U z a s a d n i e n i e

W związku z tym iż została rozbudowana strażnica OSP w miejscowości Załęże, zachodzi konieczność przeniesienia placu zabaw dla dzieci na działkę sąsiednią, której gmina jest współwłaścicielem w udziale 1/2 części. Pozostały współudział gmina zmuszona jest zakupić od współwłaścicieli Ireny i Jarosława Dąbrowskich i Alicji i Norberta Gajewskich , którzy zażądali cenę 7.000 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 20-10-2008 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 20-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 20-01-2009 08:19