Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice


 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
art. 29, 30 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XV/107/08 Rady Gminy Kozielice z 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Czarnowo,

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.01.2010 r. do 05.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielice, 74-204 Kozielice 73, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, pokój nr 13 o godz. 12 00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kozielice na adres: Urząd Gminy w Kozielicach Kicach,
74-204 Kozielice 73 lub elektronicznie na adres: bizp@kozielice z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do

01 marca 2010 r.

 

Wójt Gminy Kozielice

 

mgr Edward Kiciński

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-12-2009 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 22-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 22-12-2009 10:47