Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino".


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) oraz uchwały Nr XIV/88/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 czerwca 2008 r. , a także art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, zmiany: Dz. U. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Dz. U. Nr 42, poz. 340, Nr 84 poz. 700),

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od 11 lutego 2010 r. do 11 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielice,
74-204 Kozielice 73, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
01 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, pokój nr 13 o godz.11 00.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Kozielic na adres: Urząd Gminy w Kozielicach,
74-204 Kozielice 73 lub elektronicznie na adres: bizp@kozielice.pl z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2010 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można wnosić uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do Wójta Kozielic na adres: Urząd Gminy w Kozielicach, 74-204 Kozielice 73 w terminie do dnia 31 marca 2010 r.

WÓJT GMINY KOZIELICE

Mgr EDWARD KICIŃSKI

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 01-02-2010 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 01-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2010 13:34