Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVI/173/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2010. 2010-02-18 10:11
dokument Uchwała Nr XXVI/174/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. 2010-02-18 10:10
dokument Uchwała Nr XXVI/175/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2009. 2010-02-18 10:10
dokument Uchwała Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2009. 2010-02-18 10:09
dokument Uchwała Nr XXVI/177/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. 2010-02-18 10:08
dokument Uchwała Nr XXVI/178/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 2010-02-18 10:08
dokument Uchwała Nr XXVI/180/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. 2010-02-18 10:07
dokument Uchwała Nr XXVI/182/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Aktywna integracja Gminy Kozielice poprzez sport" - w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-02-18 10:06
dokument Uchwała Nr XXVI/183/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi w roku 2010. 2010-02-18 10:03
dokument Uchwała Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2010. 2010-02-18 10:01