Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Gminnego Komisarza Spisowego dla Gminy Kozielice.


Obwieszczenie

Gminnego Komisarza Spisowego dla Gminy Kozielice

Gminny Komisarz Spisowy dla Gminy Kozielice ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza spisowego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego.

Dla Gminy Kozielice, na podstawie informacji GUS, o liczbie planowanych rachmistrzów dla poszczególnych gmin, ustalono liczbę 1 osoby.

Kandydat na rachmistrza  powinien:

-     mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

-     posiadać dobrą znajomość obsługi komputera, systemu GPS oraz praktycznego  wykorzystanie map cyfrowych;

-     być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego komunikowania się  z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazywać respondentom  uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;

-    zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy.

Rachmistrz spisowy na czas prowadzenia prac spisowych zostanie wyposażeny w urządzania typu hand-held, ze  opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz modułem aplikacji zarządczej (kalendarz pracy). Odpowiedzialność rachmistrza za powierzony sprzęt ustalona zostanie według odrębnych zasad.

Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia  udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami typu hend-held i  zainstalowanymi na nich aplikacjami, zakończone egzaminem. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do  egzaminu kończącego  szkolenie.

Szkolenia rachmistrzów odbędą się w terminie 20 czerwca - 31 lipca 2010 r.  ( dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie ) i potrwają 4 dni .

Rachmistrze spisowi  rozpoczną spisywanie w dniu 8 września 2010 r.  i zakończą w dniu 31 października 2010 r. 

W dniach 6 - 7 września  2010 r. rachmistrze  wezmą udział w odprawie przedspisowej.

W okresie  od 9 sierpnia 2010 r. do 23 sierpnia  2010 r. rachmistrze spisowi będą zobowiązani do przeprowadzenia  obchodu przedspisowego.

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT upływa  16 czerwca 2010 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

?         imienia i nazwiska

?         adresu zamieszkania

?         telefon, adres e-mail

?         data urodzenia

?         miejsce zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy

?         w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty

?         w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

2. dokument poświadczający wykształcenie,

3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,

4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

OFERTY należy składać do dnia 16.06.2010r. w sekretariacie

Urzędu Gminy w Kozielicach
Kozielice 73

74-204 Kozielice

Wymagane dokument, należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata  na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010 ”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy

Edward Kiciński

Gminny Komisarz Spisowy

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 01-06-2010 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 01-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2010 14:01