Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/215/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010.


Uchwała Nr XXXII/215/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 89 438

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 700,00 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 700,00 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

o kwotę 700,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 1 000 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 000 zł

§ 0970 wpływy różnych dochodów o kwotę 1 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 623 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 623 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 623 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 82 515

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 82 515 zł

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3

oraz ust.3 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich o kwotę 70 138 zł

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3

oraz ust.3 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich o kwotę 12 377 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 4 600 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4 600 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 600 zł

§ 2 ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 o kwotę 89 438 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 700,00 zł

rozdział 75095 pozostała działalność o kwotę 700,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 1 000 zł

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne o kwotę 1 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 623 zł

rozdział 80101 szkoły podstawowe o kwotę 623 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 623 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 82 515

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 82 515 zł

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 33 114 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 886 zł

§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 44 955 zł

§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 2 560 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO o kwotę 4 600 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4 600 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 600 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

wprowadza się do budżetu dochody w kwocie 89 438 zł z tego:

- darowizna dla szkoły 623 zł

- darowizna dla WDK 4 600 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne 1 000 zł

- sołectwa 700 zł

- oraz wprowadza się środki unijne na program zajęcia pozalekcyjne 82 515 zł

Po stronie wydatkowej zwiększa się plan w tych samych rozdziałach jak przyjęto wpływ.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2010 12:08