Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXIX/250/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.


Uchwała Nr XXIX/250/06

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 20 kwietnia 2006 roku

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/242/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust.6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203 , poz. 1966 i Nr213, poz. 20 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) z 2005 Nr 10, poz.71; Nr 167, poz. 1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) i art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,Dz. U.z 2002r. Nr 23, poz.220; Dz.U. z 2002r.,Nr 62, poz.558; Dz. U z 2002r. Nr113, poz.984; Dz.U z 2002r. Nr 153, poz. 1271 ; Dz.U z 2002r. Nr 214 , poz. 1806 ; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ; Dz.U. z 2003r. Nr162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 116 ,poz.1203; Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz. 1441 ) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli , ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/242/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Sójka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-07-2006 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2006 11:41