Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro

Urząd Gminy w Kozielicach, 74-204 Kozielice 73, woj. zachodniopomorskie, pow. Pyrzycki, tel. (091) 5630327, faks (091) 5630327, e-mail: sekretariat@kozielice.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice.

Miejsce realizacji: Gmina Kozielice

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) - 01.09.2006r. - 30.06.2009r.

Wadium - nie przewiduje się pobierania wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Gminy Kozielice, 74-204 Kozielice 73, pok. 2 lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnione do kontaktów z oferentami - Beata Rejmer i Magdalena Baranowska, tel. 091 5630327, 5630364, w sekretariacie szkoły, w godz. 9:00 - 14:00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. Urząd Gminy Kozielice, 74-204 Kozielice 73, pok. 2.

Termin składania ofert upływa dnia 16 sierpnia 2006r. o godzinie 8:30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 sierpnia 2006r. o godz. 09:00 w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Kozielice, 74-204 Kozielice 73, pok. 13.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22, ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 25-07-2006 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2006 13:57