Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 25 / 2006 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2006 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice.


ZARZĄDZENIE NR 25 / 2006

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 6 września 2006 r.

W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice”

Na podstawie art. 30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz na podstawie art. 36 i 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r., Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz.1539 z 2006 r. Nr 79, poz. 551), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-09-2006 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2006 09:47