Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXI/277/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zespołu Szkół w Kozielicach oraz nadania Statutu.


UCHWAŁA Nr XXXI/277/06

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 sierpnia 2006 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia zespołu Szkół w Kozielicach oraz nadania Statutu.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/392/2003 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kozielicach oraz nadania Statutu wprowadza się następujące zmiany:

  1. zmienia się § 4 ust. 1 i nadaje mu się brzmienie:

„Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół w Kozielicach im. „Osadników Ziem Zachodnich”, zwany dalszej treści statutu „Zespołem Szkół”,

  1. w § 6 ust 2 dodaje się punkt d w brzmieniu:

„ stołówka szkolna”.

  1. zmienia się § 45 i nadaje mu się brzmienie:

„Zespół Szkół posiada własny sztandar oraz może posiadać godło i ceremoniał szkolny, a w zespole każda ze szkół”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:23