Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXI/281/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2006r.


Uchwała Nr XXXI/281/06

Rady Gminy

w Kozielicach

z dnia 24 sierpnia 2006

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591: zmiany z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172 po9z.1441, Nr 17 poz.128).

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zmniejszyć dochody i budżetu o kwotę 106 000 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 0690 6 000 zł

Dział 756 rozdział 75615 § 0460 100 000 zł

§ 2

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 106 000 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 0450 3 000 zł

Dział 750 rozdział 75023 § 0490 3 000 zł

Dział 756 rozdział 75618 § 0460 100 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów o kwotę 6 000 zł dotyczy przesunięć w danym rozdziale, jest to korekta paragrafów po analizie wpływów za I półrocze.

Kwota 100.000 to opłata eksploatacyjna winna być w rozdziale 75618 w tym samym paragrafie.

Uchwała Nr XXXI/279/06

Rady Gminy

w Kozielicach

z dnia 24 sierpnia 2006r

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591: zmiany z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172 po9z.1441, Nr 17 poz.128).

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zmniejszyć wydatki i budżetu o kwotę 9 700 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 4210 6 700 zł

Dział 900 rozdział 90095 §4270 3 000 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 9 700 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 4210 600 zł

Dział 926 rozdział 92601 § 4300 1 350 zł

Dział 926 rozdział 92695 § 4210 4 750 zł

Dział 925 rozdział 92503 § 4270 3 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Zmniejszenie wydatków o kwotę 6 700 zł ze środków Rad Sołeckich z przeznaczenie na odpowiednie rozdziały zgodnie z dokonanym wydatkiem.

Kwota 3000 zł dotyczy pomnika przyrody w Mielnie.

Uchwała Nr XXXI/280/06

Rady Gminy

w Kozielicach

z dnia 24 sierpnia 2006

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142 poz.1591: zmiany z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 Nr 172 po9z.1441, Nr 17 poz.128.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 8 574 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 2700 7 574 zł

Dział 925 rozdział 92503 § 2440 1 000 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 8 574 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 4270 7 574 zł

Dział 925 rozdział 92503 § 4300 1 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Wprowadza się do budżetu 1 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Starosty pyrzyckiego na zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody.

Wprowadza się również kwotę 7574 zł wpłaconą przez mieszkańca z Załęża tytułem udziału w kosztach instalacji odcinka sieci wodociągowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:29