Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXII/293/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek.


UCHWAŁA NR XXXII/293/06

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 (zmiany z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do realizacji w roku 2006 zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek.

§ 2

Realizacja zadania finansowana będzie przez Ministra Kultury na podstawie Porozumienia Nr 9626/BN/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek.

Ministerstwo Kultury przysłało do podpisania porozumienie w myśl, którego przyznaje dotację celową na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 4830 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 19-12-2006 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 13:40