Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy wiejskiej w Maruszewie oraz świetlicy wiejskiej w Przydarłowie.


UCHWAŁA NR V/22/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 22 lutego 2007 roku

w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy wiejskiej w Maruszewie oraz świetlicy wiejskiej w Przydarłowie.

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997 r.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 385 zł za 3 doby jednorazowego najmu kuchni z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie 198 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali konsumpcyjnej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 3. Ustala się opłatę w kwocie 198 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali balowej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 4. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 275 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 6 godzin.

  2. 385 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 12 godzin.

  3. 99 zł za jednorazowy najem sali balowej lub sali konsumpcyjnej na czas do 6 godzin.

  4. 132 zł za jednorazowy najem sali balowej lub sali konsumpcyjnej na czas do 12 godzin.

§ 2

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 495 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 143 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 264 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. 55 zł za jednorazowy najem sali głównej na czas do 6 godzin.

  4. 99 zł za jednorazowy najem sali głównej na czas do 12 godzin.

§ 3

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Maruszewie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 165 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na

przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  • 55 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  • 99 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 4

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Przydarłowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 165 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na

przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

2) Ustala się opłatę w kwocie:

 • 55 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

 • 99 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin

§ 5

Określa się kaucję za jednorazowy wynajem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy w Maruszewie oraz świetlicy w Przydarłowie:

 1. 100 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń do 12 godzin.

 2. 200 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń na czas dłuższy niż 12 godzin.

§ 6

Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu:

 1. 2 zł. za wypożyczenie 1 podstawowego zestawu naczyń obiadowych:

  • talerz głęboki

  • talerz płytki

  • talerz deserowy

  • nóż

  • widelec

  • łyżka łyżeczka

  • szklanka

  • literatka

  • kieliszek

 • 1 zł. za każdą sztukę naczyń towarzyszących tj. wazy, patery, półmiski, świeczniki, garnki itp..

 • § 7

  Określa się kaucję za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu:

  1. 100 zł na poczet odkupienia zniszczonych naczyń.

  § 8

  Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie sprzętu z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu:

  1. 2 zł. za wypożyczenie stolika.

  2. 1 zł. za wypożyczenie krzesła.

  § 9

  Do kwot określonych w uchwale doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów.

  § 10

  Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach działając w interesie Gminy może odrębnym zarządzeniem określić stawki najmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kozielicach, w Wiejskim Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlicy w Maruszewie dla organizacji pożytku publicznego i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz Gminy Kozielice.

  § 11

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 12

  Traci moc Uchwała Nr XXV/310/05 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27-10-2005 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlicy w Maruszewie

  § 13

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Jacek Ogrodziński

  UZASADNIENIE

  do uchwały w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlicy w Maruszewie.

  Zmiany w uchwale spowodowane są podwyżką cen wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozielicach, Wiejskim Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy wiejskiej w Maruszewie oraz świetlicy wiejskiej w Przydarłowie.

  4

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: 21-03-2007 08:33
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2007
  Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2007 08:33