Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 29 grudnia 2020 r.


PROTOKÓŁ Nr 24

Z Obrad XXIV Sesji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2020 roku. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Obrady odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

LISTA RADNYCH OBECNYCH NA SESJI

lp

nazwisko

imie

status

podpis

1

Baran

Waldemar

obecny

 

2

Benka

Jacek

nieobecny

 

3

Domagała-Janowska

Monika

obecna

 

4

Gawrysiak

Magdalena

obecna

 

5

Karpiński

Lech

obecny

 

6

Karpiński

Leszek

obecny

 

7

Kuchta

Marcin

obecny

 

8

Matułowicz

Wacław

obecny

 

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

 

10

Mikołajczyk

Paulina

obecna

 

11

Pocuraj

Wioletta

obecna

 

12

Posyniak

Łukasz

obecny

 

13

Sójka

Robert

obecny

 

14

Wnuk

Jolanta

obecna

 

15

Zybała

Dariusz

obecny

 

obecni

13

wszyscy

15

procent

80,00 %

Kworum zostało osiągnięte

 W obradach uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

4.1. dyskusja, 4.2. przyjęcie protokołu

5. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2021.

5.1. dyskusja, 5.2. podjęcie uchwały

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2021.

6.1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej, 6.2. Plan pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji, 6.3. Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego, 6.4. Plan Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 6.5. dyskusja, 6.6. podjęcie uchwały

7. Zatwierdzenie sprawozdań Komisji Stałych za rok 2020.

7.1. Komisji Rewizyjnej

7.2. dyskusja, 7.3. przyjęcie sprawozdania

8. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8.1. dyskusja, 8.2. przyjęcie sprawozdania

9. Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

9.1. dyskusja, 9.2. przyjęcie sprawozdania

10. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

10.1. dyskusja,10.2. przyjęcie sprawozdania

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

11.1. dyskusja,11.2. podjęcie uchwały

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

12.1. dyskusja,12.2. podjęcie uchwały

13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat.

13.1. dyskusja,13.2. podjęcie uchwały

14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020.

14.1. dyskusja,14.2. podjęcie uchwały.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020.

15.1. dyskusja,15.2. podjęcie uchwały

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030.

16.1. dyskusja,16.2. podjęcie uchwały

17. Wnioski i zapytania radnych.

18. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

Obrady XXIV Sesji rady Gminy otworzył i Przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach na godz.1300 uczestniczy 13 radnych, na stan ustawowego składu rady 15.,wiec rada może obradować i podejmować uchwały.

2.Zgłaszanie zmian do porządku obrad

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

3. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy

głosowanie

Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Gminy

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

92.31 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

7.69 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

Porządek obrad XXIV Sesji rady Gminy został przegłosowany i większością głosów „za „ przyjęty. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, głosów przeciw nie było.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Przewodniczący poinformował, że protokół był dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w pokoju nr 9 w urzędzie,

4.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

4.2. przyjęcie protokołu

Przewodniczący Rady Gminy protokół z obrad XXIV Sesji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. Protokół został przyjęty jednomyślnie.

głosowanie

przyjęcie protokołu

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

5. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2021

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały, 5.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 5.2. podjęcie uchwały Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów wstrzymujących i przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2021

6.1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej

6.2. Plan pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji

6.3. Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

6.4. Plan Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Komisje opracowały plany pracy na rok 2021 6.5. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 6.6. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na sali obrad 13 za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych .Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

7. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

Przewodniczący poinformował ,że radni otrzymali sprawozdanie wraz z zawiadomieniem na sesję.

7.2. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było.

7.3. przyjęcie sprawozdania

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.W głosowaniu nie uczestniczył radny Dariusz Zybała. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 1 radny, głosów przeciw nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte większością głosów ”za”

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

11

91.67 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

8.33 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

WSTRZYMAŁ SIĘ

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nie głosował

8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący poinformował ,że radni otrzymali sprawozdanie wraz z zawiadomieniem na sesję. 8.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było 8.2. przyjęcie sprawozdania

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie Komisji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, głosów przeciw nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący poinformował ,że radni otrzymali sprawozdanie wraz z zawiadomieniem na sesję 9.1. dyskusja Głosów w dyskusji nie było. 9.2. przyjęcie sprawozdania

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie Komisji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.W głosowaniu nie uczestniczył radny Dariusz Zybała. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nie głosował

10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Przewodniczący poinformował ,że radni otrzymali sprawozdanie wraz z zawiadomieniem na sesję 10.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było 10.2. przyjęcie sprawozdania

Przewodniczący Rady Gminy sprawozdanie Komisji poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.W głosowaniu nie uczestniczył radny Dariusz Zybała. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.

głosowanie

przyjęcie sprawozdania

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

12

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

12

80 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

3

20 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

nie głosował

11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i tworzył dyskusje. 11.1. dyskusja

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień. Głosów w dyskusji nie było. 11.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

12.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 12.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy

13.1. dyskusja

Lech Karpiński - czy to jest zgodne z prawem, ze zostaje zawarta umowa na okres 15 lat.

Wójt Gminy - tak to jest zgodne z prawem. 13.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy 14.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 14.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy 15.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było. 15.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy 16.1. dyskusja

Głosów w dyskusji nie było 16.2. podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych na stan obecnych na Sali obrad 13.. Za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta została jednomyślnie.

głosowanie

podjęcie uchwały

jednostka

Rada Gminy

wynik

Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto

data

29 grudnia 2020 r.

typ

głosowanie jawne imienne

większość

zwykła

Podsumowanie

status

ilość

procent

status

ilość

procent

ZA

13

100 %

pula głosów

15

-

PRZECIW

0

0 %

oddanych głosów

13

86.67 %

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

0 %

nieoddanych głosów

2

13.33 %

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Baran

Waldemar

ZA

2

Benka

Jacek

nieobecny

3

Domagała-Janowska

Monika

ZA

4

Gawrysiak

Magdalena

ZA

5

Karpiński

Lech

ZA

6

Karpiński

Leszek

ZA

7

Kuchta

Marcin

ZA

8

Matułowicz

Wacław

ZA

9

Michalczyk

Ewelina

nieobecna

10

Mikołajczyk

Paulina

ZA

11

Pocuraj

Wioletta

ZA

12

Posyniak

Łukasz

ZA

13

Sójka

Robert

ZA

14

Wnuk

Jolanta

ZA

15

Zybała

Dariusz

ZA

17. Wnioski i zapytania radnych

Lech Karpiński - dostałem odpowiedź ,ale ona mnie nie zadawala. Ja pytałem czy aneks do umowy został sporządzony zgodnie z prawem.

Wójt Gminy - tak zgodnie z prawem.

Jolanta Wnuk - nie chodziło mi ,czy Gmina przystąpi do Banku Żywności, tylko dlaczego przed świętami nie zostały dostarczone paczki żywnościowe z Banku Żywności/.

Wójt Gminy - otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 3.700mln na kanalizacje , środki są na koncie, z chwilą wydatkowania zostaną wprowadzone do budżetu.

Monika Domagała - janowska - czy będą składane nowe wnioski na nowe nabory.

Wójt Gminy - tak na kanalizacje w Czarnowie

18. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Po wyczerpaniu porządku obrad i zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w obradach sesji, poinformował, że podjęte uchwały są prawomocne. O terminie obrad radni zostaną powiadomieni.

Protokółowała:

M.Strankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 25-02-2021 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 29-12-2020
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2021 09:48