Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

 

Uchwała Nr XXVI/168/21

Rady Gminy Kozielice

z dnia 25 lutego 2021 roku

 

 

 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 2096 i 1629 oraz z 2021r. poz. 187), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Uznaje się za   bezzasadną  skargę Pana S.N wniesioną w dniu 02.02.20201 roku na działalność Wójta Gminy Kozielice.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 12 lutego 2021r. obradowała komisja skarg wniosków i petycji, zgodnie z porządkiem obrad komisja rozpatrywała skargę Pana S.N .na Wójta Gminy Kozielice, a dotycząca niestosownego potraktowania wnoszącego skargę Pana S.N. Po zapoznaniu się z treścią skargi która, wpłynęła do Komisji Skarg i Wniosków Rady Gminy, oraz zebranym materiałem wyjaśniającym , po wysłuchaniu stron ,komisja uznała jednomyślnie skargę Pana S.N za bezzasadną. Komisja stwierdza, że Wójt Gminy wyraził swoją subiektywną ocenę dotyczącą sytuacji córki wnioskodawcy z którą wnioskodawca się nie zgodził.

W dniu 01 .02.2021 wnioskodawca wystąpił o wcześniejsze wypłacenia świadczenia 500 plus, Wójt Gminy odmówił wcześniejszego wypłacenia zasiłków i umotywował swoją odmowę w związku z zaistniałą sytuacją rodzinną córki Pana .S.N .Wójt Gminy w swojej wypowiedzi odzwierciedlił swoje stanowisko wobec skarżącego. Komisja Skarg i Wniosków ocenia skargę Pana S.N za bezzasadną.

Zgodnie z artykułem 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ( Dz.U z 2020,poz.2096,1629 ze zm.) Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy jest Rada Gminy, która wyraża swoją wolę w formie uchwały.

W związku z powyższym komisja wnioskuje do Rady Gminy o podjęcie na najbliższych obradach sesji uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy jako skarga bezzasadna

Do Skarżącego Pana S.N zostanie wysłane pismo ,że Komisja rozpatrywał skargę na posiedzeniu w dniu 12 lutego br. i oceniła skargę jako bezzasadną, skierowała wniosek do Rady Gminy o podjęcie uchwały na najbliższej sesji w sprawie rozpatrzenia skargi jako bezzasadna.

W myśl art. 238 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Rada Gminy Kozielice niezwłocznie zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-03-2021 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 10-03-2021 11:50