Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/163/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r.


Uchwała Nr XXVI/163/21

Rady Gminy Kozielice

z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050),- Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomani oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2021 r.w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieni w Gminie Kozielice na 2021 rok.

Zgodnie z art. 4? ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom. Realizacja tych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice, który uchwalany jest corocznie przez radę gminy.

Środki finansowe na realizację w/w programu pochodzą zgodnie z art. 18? ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-03-2021 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 10-03-2021 12:00