Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/165/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r.


Uchwała Nr XXVI/165/21

Rady Gminy Kozielice

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U z 2020 r., poz. 713, 1378 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa sie wydatki budżetowe o kwotę 3.890.953,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do

niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do

niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa sie przychody budżetu w 2021 r. o kwotę 4.045.953,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr

3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa sie deficyt budżetu o kwotę 4.045.953,32 zł. Po zmianach 5.435.953,32 zł, który

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 4.200.000,00 zł

2. Pożyczki z WFOŚi GW 1.155.000,00 zł

3. Wolnych środków na rachunku bankowym 80.953,32 zł.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr XXIII/144/20 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Kozielice na 2021 r. wprowadza sie następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 8 „ Wydatki na realizację zadań finansowanych środkami przekazanymi przez

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do

niniejszej uchwały.

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala sie limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz

emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

do kwoty 500.000,00 zł.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty

1.155.000,00 zł

3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej, do kwoty 951.904,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

uzasadnienie

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.890.953.32 zł które zostaną pokryte przychodami.

Wydatki na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13.067,14 zł tytułem nie wykorzystanych środków na wydatki w roku 2020.

2. Urząd Gminy ( komputery szt 4, meble na stanowisko gospodarka odpadami, programy ). 35.886,18 zł

3. Dotacja dla Straży 20.000,00 zł

4. Stypendia na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł

5. Pomoc dla pogorzelców ( Trzebórz) 4.000,00 zł

3. Inwestycje z ochrony środowiska. 108.000,00 zł

4. Budowa chodników w miejscowości Załęże 3.700.000,00 zł

Zmniejsza sie dochody budżetu o kwotę 155.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW

Zwiększa sie deficyt, po zmianach będzie wynosił -5.435.953,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych 4200.000,00 zł, pożyczki z WFOS iGW 1.155.000,00 zł, oraz wolnymi srodkami na rachunku bankowym 80.953,32 zł.

Wprowadza się zmiany w Uchwałe budżetowej Nr /144/20 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 w załączniku 8 który otrzyma nowe brzmienie, oraz nowe brzmienie § 11

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 16-03-2021 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2021 12:22