Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/164/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat


Uchwała Nr XXVI/164/21

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 tj.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat dla zabudowanych nieruchomości , służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków , będących własnością Gminy Kozielice:

- w obrębie Siemczyn działka nr 7/16, na której zlokalizowane jest ujęcie wody

oraz stacja wodociągowa,

- w obrębie Przydarłów działka nr 47, na której zlokalizowana jest stacja

wodociągowa,

nr 6/4, ujęcie wody (studnia),

nr 48/1, ujęcie wody (studnia),

- w obrębie Łozice działka nr 22/2, na której zlokalizowane jest ujęcie wody

oraz stacja wodociągowa.

- w obrębie Kozielice działka nr 52, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia

ścieków

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przewidzianej na okres 10 lat dla działek , o których mowa w § 1, na rzecz dzierżawcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z zamiarem zawarcia umowy dzierżawy i zarzadzania ze Spółką z o.o. „Wodociagi Zachodniopomorskie” z siedzibą w Goleniowie na okres 10 lat dla zabudowanych nieruchomości służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków , będących własnością Gminy Kozielice,

zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Z kolei w myśl art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy może zwolnić z obowiązku przetargowego w trybie zawarcia umowy na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, ponieważ umowa dzierżawy ma być zawarta na okres 10 lat, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 17-03-2021 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 17-03-2021 09:45