Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/81/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Kozielice.


Uchwała Nr XII/81/08

Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019; Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125; Nr 64, poz. 427; Nr 75, poz. 493; Nr 88, poz. 587; Nr 147, poz. 1033; Nr 176, poz. 1238; Nr 181, poz. 1286; Nr 231, poz. 1704), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Kozielice pozytywnie opiniuje zweryfikowany projekt planu aglomeracji Kozielice, przedłożony pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Środowiska i Rolnictwa znak SR-Ś-1/6831/5-1/08 z dnia 27 lutego 2008 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie:

Projekt planu aglomeracji Kozielice jest zgodny z:

  1. Strategią Rozwoju Gminy Kozielice na lata 2007-2013, przyjętą Uchwałą Nr VIII/49/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 14 sierpnia 2007 r.

  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętym Uchwałą Nr XXV/26/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionego Uchwałą Nr XV/125/2004 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r., zmienionego Uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r. oraz zmienionego Uchwałą Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 05-05-2008 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2008 11:46