Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/80/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.


UCHWAŁA XII/80/08

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art.41 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. nr 147,poz.1231 z poź. zm.)Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach przysługuje wynagrodzenie w wysokości 70 zł za jednorazowy udział w posiedzeniach komisji

2. Za posiedzenie uważa się spotkanie zarówno całej komisji i jej zespołu roboczego.

§ 2

Przewodniczącemu Komisji przysługuje oprócz wynagrodzenia określonego w § 1 ryczałt miesięczny w wysokości 500 zł za cotygodniowy dyżuru pełniony w Urzędzie Gminy.

§ 3

W wynagrodzeniu określonym w § 1 i w § 2 zawarty jest podatek od wynagrodzeń.

§ 4

Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu potwierdzona podpisem na liście obecności.

§ 5

Traci moc uchwała nr XX/165/05 Rady Gminy w Kozielicach Rady Gminy z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2008 roku

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 05-05-2008 11:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2008 11:47