Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/76/2008 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice na lata 2009-2013.


Uchwała Nr XII/76/2008

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 lutego 2008 roku.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice na lata 2009-2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Nr 177 poz.1725, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175poz. 1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz. 1337,z 2007r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 21 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858. z 2007r. Nr 147 po. 1033)

Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice na 2009-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc uchwała Nr XXVIII/235/2006 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jacek Ogrodziński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 05-05-2008 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2008 11:50