Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice

ZARZĄDZENIE NR 11.2022

WÓJTA GMINY KOZIELICE

z dnia 07.02.2022 r.

 

            W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

 

            Na podstawie art.30 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.               z 2021 r. poz.1372 ) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Wójt Gminy Kozielice zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącym załącznik Nr 1 oraz specyfikację warunków zamówienia stanowiącą  załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,  na zadanie pt: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Wójt Gminy Kozielice

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.02.2022.12.57.39_ogloszenie.pdf 2022-02-10 12:57:39 600,9KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 10.02.2022.12.57.59_SPECYFIKACJA_WARUNKaeW_ZAMaeWIENIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 12:57:59 423,2KB 6 razy
2 10.02.2022.12.58.25_Za_O._nr_1_do_OPZ_Notatka_ze_stwierdzenia_nieprawid_Oowo_Eci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 12:58:25 82,8KB 4 razy
3 10.02.2022.12.58.46_Za_O._nr_1_do_SWZ_Formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 12:58:46 214,6KB 7 razy
4 10.02.2022.12.59.21_Za_O._nr_1_do_umowy_Regulamin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 12:59:21 217,2KB 3 razy
5 10.02.2022.12.59.38_Za_O._nr_2__do_Umowy_Protokai_O_odbioru_wykonania_us_Ougi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 12:59:38 78,7KB 3 razy
6 10.02.2022.13.00.01_Za_O._nr_2_do_OPZ__raport_wagowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:00:01 127,4KB 3 razy
7 10.02.2022.13.00.44_Za_O._nr_2_do_SWZ_o_Ewiadczenie_o_spelnieniu_warunkow,_brak_podstaw_wykluczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:00:44 196,4KB 3 razy
8 10.02.2022.13.01.04_Za_O._nr_3_do_OPZ_punkty_odbioru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:01:04 158,9KB 7 razy
9 10.02.2022.13.01.47_Za_O._nr_3_do_SWZ_o_Ewiadczenie_Wykonawcy_grupa_kapita_Oowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:01:47 97,0KB 6 razy
10 10.02.2022.13.02.09_Za_O._nr_3_do_Umowy_powierzenie_danych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:02:09 203,7KB 3 razy
11 10.02.2022.13.02.34_Za_O._nr_4_do_SWZ_Wykaz_us_Oug.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:02:34 113,1KB 10 razy
12 10.02.2022.13.02.58_Za_O._nr_5_do_SWZ_do_Umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:02:58 272,1KB 9 razy
13 10.02.2022.13.03.18_Za_O._nr_5a_do_SWZ_do_Umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:03:18 218,3KB 5 razy
14 10.02.2022.13.03.45_Za_O._nr_6_do_SWZ_Wykaz_narz_adzi_i_wyposa__enia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:03:45 130,8KB 9 razy
15 10.02.2022.13.04.07_Za_O._nr_7_do_SWZ_zobowi__zanie_innego_podmiotu_do_udost_apniania_zasobaiw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:04:07 207,1KB 10 razy
16 10.02.2022.13.04.26_Za_O._nr_8_do_SWZ_Umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:04:26 362,5KB 5 razy
17 10.02.2022.13.04.47_Za_O._nr_8a_do_SWZ_Umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-10 13:04:47 315,1KB 4 razy
18 informacja_o_wyborze_oferty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-03-01 13:14:14 644,6KB 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 10-02-2022 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ileczko 10-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 01-03-2022 13:14