herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji Kanału Nieborowskiego z przebudową inżynieryjnego obiektu drogowego na drodze nr 122 miejscowości Rokity Andrzej Chodanowski 2017-12-11 14:36:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie działek nr 576, 577 w miejscowości Mielno Pyrzyckie gm. Kozielice. Andrzej Chodanowski 2017-12-05 11:39:54
Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:51:54
Uchwała Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:51:07
Uchwała Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:48:55
Uchwała Nr XXVI/175/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2018-2022. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:48:10
Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018". Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:47:00
Uchwała Nr XXVI/177/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:45:04
Uchwała Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2017. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:43:52
Uchwała Nr XXVI/179/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:43:05
Uchwała Nr XXVI/180/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2017-2027. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:42:08
Sesja Rady Nr XXVI. Andrzej Chodanowski 2017-11-28 08:39:17
Zapytanie ofertowe o cenę. Andrzej Chodanowski 2017-11-24 08:49:47
Wykonanie i dostarczenie do Zespołu Szkół w Kozielicach 343 szt. paczek świątecznych. Andrzej Chodanowski 2017-11-24 08:48:28
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozielicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. Andrzej Chodanowski 2017-11-15 10:24:41
Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. Andrzej Chodanowski 2017-11-15 09:37:58
Zarządzenie Nr 66.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 11:00:14
Zarządzenie Nr 69.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:58:55
Zarządzenie Nr 70.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:57:39
Zarządzenie Nr 71.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:56:53
Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:56:06
Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:55:21
Zarządzenie Nr 75.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:54:17
Zarządzenie Nr 76.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:53:36
Zarządzenie Nr 77.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:52:54
Zarządzenie Nr 78.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:52:13
Zarządzenie Nr 79.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:51:17
Zarządzenie Nr 80.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2017 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-14 10:50:02
Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018". Andrzej Chodanowski 2017-11-02 07:31:55
Zarządzenie Nr 74.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2017 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018". Andrzej Chodanowski 2017-11-02 07:29:28
Na 2018 r. Andrzej Chodanowski 2017-11-02 07:26:50
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-31 11:53:38
Informacja o wyniku przetargu. Andrzej Chodanowski 2017-10-27 12:23:15
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-26 12:20:33
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-26 12:10:10
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy. Andrzej Chodanowski 2017-10-23 14:09:49
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz elektryczną na działce nr ewid. 117 oraz drogi dojazdowej na działce nr ewid. 332 w obrębie Trzebórz, gmina Kozielice - II etap budowy. Andrzej Chodanowski 2017-10-23 14:09:28
Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy. Andrzej Chodanowski 2017-10-23 13:11:07
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-23 12:40:18
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2017/2018. Andrzej Chodanowski 2017-10-19 09:55:04