Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe o cenę Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:25:21
Zapytanie ofertowe o cenę Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:23:51
2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:22:18
2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 13:22:03
Ogłoszenie Nr 9.2020 z dnia 18.11.2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-11-18 10:49:53
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-11-05 14:11:49
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-11-05 14:09:07
Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach Damian Woźniak 2020-11-05 14:05:34
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-11-05 13:58:22
Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Kozielice na lata 2020-2024 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 13:20:40
Uchwała Nr XXI/134/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021? Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 13:06:07
Uchwała Nr XXI/137/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej ?Nasz Dom? w Krzemlinie Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:55:06
Uchwała Nr XXI/133/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:42:24
Uchwała Nr XXI/136/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:33:53
Uchwała Nr XXI/139/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:22:52
Uchwała Nr XXI/138/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2020 Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 12:12:30
Uchwała Nr XXI/135/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2020-11-02 11:55:59
Rozporządzenie Nr. 10/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Informatyk gminy Kozielice 2020-10-29 14:04:26
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-29 13:02:14
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-29 12:59:45
Zarządzenie Nr 55.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęzę z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 13:20:49
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:34:21
Zarządzenie Nr 67.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kozielice do składania oświadczeń woli Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:27:42
Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:23:22
Zarządzenie Nr 68.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kozielice do podpisywania dokumentów finansowych Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:16:56
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:12:15
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:04:34
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torfowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2014-2020 działanie: "Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:55:45
Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XX/125/20 z dnia 03 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:45:49
Zarządzenie Nr 77.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:24:07
Zarządzenie Nr 79.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:12:20
Ogłoszenie Nr 8.2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 11:40:31
Protokół z obrad XX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 03 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 09:21:38
Obrady XXI Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 22 października 2020 r. godz.1200 Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 08:45:06
XXI sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 08:41:43
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:36
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:28
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:17
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:05
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:05:52