herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Transmisje sesji Rady Gminy Kozielice na Youtube Informatyk gminy Kozielice 2018-11-19 10:06:21
Zarządzenie Nr 80.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-11-15 13:36:29
Zarządzenie Nr 78.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-11-15 12:37:09
Zarządzenie Nr 77.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-11-15 12:23:48
Uchwała nr XXXVI/248/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Informatyk gminy Kozielice 2018-11-15 10:49:34
Uchwała Nr XXXVI/247/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-11-15 10:07:00
Sesja Rady Nr XXXVI Informatyk gminy Kozielice 2018-11-15 09:43:11
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-11-09 12:45:57
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-11-06 14:38:46
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Informatyk gminy Kozielice 2018-11-05 10:10:14
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Informatyk gminy Kozielice 2018-11-05 10:08:53
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Informatyk gminy Kozielice 2018-11-05 09:57:31
Zarządzenie Nr 84.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019? Informatyk gminy Kozielice 2018-11-02 14:06:33
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę "Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Tetyń - Maruszewo gmina Kozielice Michał Ileczko 2018-10-30 10:11:41
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę "Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Tetyń - Maruszewo gmina Kozielice Michał Ileczko 2018-10-30 10:10:43
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę "Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Tetyń - Maruszewo gmina Kozielice Michał Ileczko 2018-10-30 10:09:34
Zagospodarowanie terenu działki nr 76 w obrębie Czarnowo w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Czarne w miejscowości Czarnowo, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2018-10-29 15:31:40
Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 12:20:13
Zarządzenie Nr 74.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 12:12:36
Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 12:03:53
Zarządzenie Nr 72.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 11:55:27
Zarządzenie Nr 71.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 11:46:21
Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 11:38:54
Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 11:36:57
Zarządzenie Nr 70.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-10-29 11:36:54
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:41:45
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:35:29
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:34:42
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:33:27
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:33:12
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:32:59
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:32:32
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2018/2019 Damian Woźniak 2018-10-25 13:29:35
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kozielice z dnia 24.10.2018r. w sprawie zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku remizy OSP, realizacji miejsc postojowych, zagospodarowaniu terenu, niezbędnej infrastruktury technicznej [w tym sieci, przyłączy i zewnętrznej instalacji] na terenie działek nr: 363, 366, 391, położonych w obrębie Kozielice, gm. Kozielice [woj. zachodniopomorskie]. Damian Woźniak 2018-10-24 13:58:49
Uchwała NR XXXV/246/18 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 października 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Kozielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Informatyk gminy Kozielice 2018-10-23 13:30:00
Uchwała Nr XXXV/245/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-10-23 13:21:17
Uchwała Nr XXXV/244/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-10-23 13:00:31
Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 Informatyk gminy Kozielice 2018-10-23 12:28:37
Uchwała Nr XXXV/243/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 Informatyk gminy Kozielice 2018-10-23 12:27:41
Uchwała nr XXXIV/242/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/225/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku Informatyk gminy Kozielice 2018-10-23 12:12:06