herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-18 12:16:22
Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-18 12:00:19
Komunikat w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2019-01-18 11:23:46
2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-01-18 11:22:38
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2019-01-18 10:23:21
Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 14:11:18
Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 14:09:53
Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 14:08:37
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 13:12:45
Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2018- 2030 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 13:12:36
Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 13:00:27
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 12:41:07
Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie "Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 12:40:23
IV sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2019-01-16 11:01:29
Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 14:32:32
Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 14:21:48
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:53:15
Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzieloną pomoc społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:52:03
Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:41:53
Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:41:00
Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:39:54
Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Kozielice gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:27:33
Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:17:03
Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 13:09:41
III sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2019-01-15 12:04:56
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Mielno Pyrzyckie z włączeniem do przepompowni P6 w miejscowości Siemczyn, gmina Kozielice. Michał Ileczko 2019-01-11 14:15:46
Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej Informatyk gminy Kozielice 2019-01-10 10:54:32
Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Informatyk gminy Kozielice 2019-01-10 10:47:14
Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Informatyk gminy Kozielice 2019-01-10 10:46:23
Zarządzenie Nr 3.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Informatyk gminy Kozielice 2019-01-10 10:45:32
Zarządzenie Nr 2.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2019-01-10 10:37:55
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Michał Ileczko 2019-01-09 09:16:47
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Michał Ileczko 2019-01-09 09:16:42
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2019-01-08 11:34:53
Zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2019-01-08 11:29:57
2019 r. Informatyk gminy Kozielice 2019-01-08 11:20:06
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Michał Ileczko 2019-01-04 14:26:18
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Michał Ileczko 2019-01-04 14:26:11
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Michał Ileczko 2019-01-04 14:25:53
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyckim wraz z budową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz budowę przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego. Michał Ileczko 2019-01-04 14:25:32