herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Informatyk gminy Kozielice 2018-02-13 12:56:35
Zarządzenie Nr. 2.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Urzędzie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-02-13 12:22:14
Uchwała Nr XXVII/185/17 Rady Gminy w Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2017 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-12 10:33:41
UCHWAŁA NRXXVII/184/2017 RADY GMINY W KOZIELICACH z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-02-12 10:27:52
UCHWAŁA NRXXVII/184/2017 RADY GMINY W KOZIELICACH z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-02-12 10:26:29
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01.02.2018 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-08 11:38:43
Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01.02.2018 roku w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 - 2020 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-08 11:38:19
UCHWAŁA NR XXVII/183/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi publicznej Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:22:08
Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:18:02
Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:17:41
Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:16:57
Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:16:17
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:12:47
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:10:07
Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:09:19
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:08:39
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:07:37
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:06:58
Sesja Rady Nr XXVII. Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:05:58
Sesja Rady Nr XXVII. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:05:43
UCHWAŁA Nr XXVII/181/17 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 10:03:44
Sesja Rady Nr XXVII. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 09:58:25
Sesja Rady Nr XXVII. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-02-05 09:56:01
Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/188/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 Informatyk gminy Kozielice 2018-01-30 11:55:29
2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-30 11:33:06
2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-30 11:32:59
2018 r. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-01-30 11:31:30
2017 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-30 11:31:13
2018 r. - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-01-30 11:31:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji Kanału Nieborowskiego z przebudową inżynieryjnego obiektu drogowego na drodze nr 122 w miejscowości Rokity. Michał Ileczko 2018-01-29 10:46:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na regulacji Kanału Nieborowskiego z przebudową inżynieryjnego obiektu drogowego na drodze nr 122 w miejscowości Rokity. Michał Ileczko 2018-01-29 10:39:59
Zarządzenie Nr 94.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 02 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Informatyk gminy Kozielice 2018-01-26 11:42:12
Zarządzenie Nr 93.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej Informatyk gminy Kozielice 2018-01-26 11:39:59
Zarządzenie Nr 96.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 20.12.2017 w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Kozielicach oraz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie od 1 lutego 2018 do 31.12.2020r. w oparciu o komunikacje regularną na podstawie biletów miesięcznych Informatyk gminy Kozielice 2018-01-26 11:21:46
Zarządzenie Nr 95.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przejęcia dokumentów stanowiska Sekretarza Gminy Informatyk gminy Kozielice 2018-01-26 11:19:12
Zarządzenie nr 88.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Informatyk gminy Kozielice 2018-01-26 11:14:26
Zarządzenie nr 87.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-26 11:11:13
Zarządzenie Nr 104.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-23 11:50:56
Zarządzenie Nr 103.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-23 11:46:49
Zarządzenie Nr 102.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2017 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-01-23 11:42:07