herb BIP - Urząd Gminy Kozielice

www.kozielice.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Informatyk gminy Kozielice 2018-06-25 11:19:37
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Informatyk gminy Kozielice 2018-06-25 10:54:49
Krzysztof Prodan - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 11:20:32
Patrycja Nocoń - Wiceprzewodnicząca Rady Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 10:58:22
Łukasz Posyniak - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 10:42:43
Paulina Mikołajczyk - Radna Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 10:37:18
Waldemar Baran - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 10:24:03
Dariusz Zybała - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 10:16:50
Henryk Kuca - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 10:09:55
Tadeusz Stasiak - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 09:53:57
Magdalena Gawrysiak - Radna Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 09:46:50
Sylwia Karwowska - Radna Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 09:40:07
Marcin Kucharski - Radny Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 09:33:50
Leszek Karpiński - Przewodniczący Rady Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 09:25:49
Radni Informatyk gminy Kozielice 2018-06-22 09:19:40
Informacja Wójta Gminy Kozielice za okres międzysesyjny. Informatyk gminy Kozielice 2018-06-20 10:04:47
Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-20 08:52:11
Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-06-20 08:48:16
Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-06-20 08:42:33
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Kozielice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielicach im. ?Osadników Ziem Zachodnich? Informatyk gminy Kozielice 2018-06-20 08:32:45
Protokół Nr 32 z obrad Nadzwyczajnej XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku Informatyk gminy Kozielice 2018-06-15 08:53:44
Protokół Nr 32 z obrad Nadzwyczajnej XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-06-15 08:49:03
Protokół Nr 32 z obrad Nadzwyczajnej XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku Informatyk gminy Kozielice 2018-06-15 08:43:38
Protokół Nr 32 z obrad Nadzwyczajnej XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku - dokument usunięty Informatyk gminy Kozielice 2018-06-15 08:43:32
Owieszczenie Wójta Gminy Kozielice w sprawie zawiadomienia o wydanej w dniu 13 czerwca 2018 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji gazowej w postaci posadowienia 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V= 4x4850 litrów, do 2 zbiorników już istniejących V=2x4850 litrów, na działce nr 22/7 w miejscowości Łozice, gm. Kozielice. Damian Woźniak 2018-06-13 14:33:53
Owieszczenie Wójta Gminy Kozielice w sprawie zawiadomienia o wydanej w dniu 13 czerwca 2018 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji gazowej w postaci posadowienia 4 zbiorników naziemnych na gaz płynny propan V= 4x4850 litrów, do 2 zbiorników już istniejących V=2x4850 litrów, na działce nr 22/7 w miejscowości Łozice, gm. Kozielice. Damian Woźniak 2018-06-13 14:32:31
Informacja o wyniku III przetargu dz.555 Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-11 12:17:07
Jolanta Zięba - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2018-06-11 11:39:11
Andrzej Chodanowski - Sekretarz Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-11 11:33:52
Marcin Sztuka - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2018-06-11 11:29:02
Beata Rejmer - Dyrektor szkoły Podstawowej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2018-06-11 10:52:50
Jolanta Szczędor - Skarbnik Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-08 13:41:36
Piotr Rybkowski - Wójt Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-08 13:36:19
Mirosław Rabiega - Zastępca Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-08 13:31:07
Oświadczenia majątkowe 2018 r. Informatyk gminy Kozielice 2018-06-08 13:24:21
Informacja Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-05 13:57:24
Informacja Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2018-06-05 13:52:12
Rok 2018. Informatyk gminy Kozielice 2018-06-05 13:40:18
Uchwała Nr XXXII/218/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Informatyk gminy Kozielice 2018-06-05 13:06:15
Uchwała Nr XXXII/218/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Informatyk gminy Kozielice 2018-06-05 13:05:47