Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 55.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęzę z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 13:20:49
Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w Urzędzie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:34:21
Zarządzenie Nr 67.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Kozielice do składania oświadczeń woli Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:27:42
Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:23:22
Zarządzenie Nr 68.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Kozielice do podpisywania dokumentów finansowych Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:16:56
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:12:15
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 11:04:34
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torfowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2014-2020 działanie: "Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich" Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:55:45
Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach XX/125/20 z dnia 03 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:45:49
Zarządzenie Nr 77.2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:24:07
Zarządzenie Nr 79.2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-23 10:12:20
Ogłoszenie Nr 8.2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 11:40:31
Protokół z obrad XX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 03 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 09:21:38
Obrady XXI Sesji Rady Gminy. Miejsce odbycia Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach w dniu 22 października 2020 r. godz.1200 Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 08:45:06
XXI sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-10-22 08:41:43
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:36
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:28
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:17
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:06:05
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:05:52
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:04:58
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2020/2021 Damian Woźniak 2020-10-21 15:04:39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice Michał Ileczko 2020-10-19 13:52:40
Obwieszczenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 r. w sprawie projektu uchwały sejmiku zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii Informatyk gminy Kozielice 2020-10-06 13:51:58
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-01 13:40:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 września 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-10-01 13:39:52
Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Gminie Kozielice Damian Woźniak 2020-09-30 12:17:28
Zarządzenie Nr 81.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Damian Woźniak 2020-09-30 12:15:41
Zarządzenie Nr 81.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Damian Woźniak 2020-09-30 12:13:54
Zarządzenie Nr 81.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności Damian Woźniak 2020-09-30 12:12:38
Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Gminie Kozielice Damian Woźniak 2020-09-30 12:09:57
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-29 14:26:01
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-29 14:23:12
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-29 14:16:09
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-29 14:15:16
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-29 14:13:53
Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu ?Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-29 14:12:07
Damian Woźniak 2020-09-25 11:00:36
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZIELICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2021 Informatyk gminy Kozielice 2020-09-24 14:45:49
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadanie inwestycyjnym. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Załęże z włączeniem do przepompowni P1 w miejscowości Tetyń, gmina Kozielice" Michał Ileczko 2020-09-23 14:31:28