Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. - dokument usunięty Damian Woźniak 2022-04-22 12:54:29
Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. - dokument usunięty Damian Woźniak 2022-04-22 12:53:11
2022 r. Damian Woźniak 2022-04-22 12:51:45
2022 r. Damian Woźniak 2022-04-22 12:50:39
Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Damian Woźniak 2022-04-22 12:47:18
Ogłoszenie nr 1/2022 z dnia 07.04.2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2022-04-08 14:21:42
2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-04-08 14:19:10
Zarządzenie Nr 14.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Informatyk gminy Kozielice 2022-04-07 10:24:30
Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXXIV/261/22 z dnia 24.02.2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-04-07 10:22:14
Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-04-06 14:51:10
Zarządzenie Nr 17.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-04-06 14:49:44
Zarządzenie Nr 18.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-04-06 14:48:24
Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-04-06 14:35:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Informatyk gminy Kozielice 2022-03-31 14:29:07
Uchwała Nr XXXIV/261/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-03-31 13:55:17
Uchwała Nr XXXIV/259/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Informatyk gminy Kozielice 2022-03-31 13:24:49
Uchwała Nr XXXIV/258/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Informatyk gminy Kozielice 2022-03-31 13:12:44
Uchwała Nr XXXIV/260/22 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości Informatyk gminy Kozielice 2022-03-31 12:49:28
Uchwała Nr XXXIV/262/22 Rady Gminy Kozielice z dnia24 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Informatyk gminy Kozielice 2022-03-31 12:45:31
Uchwała Nr.XXXIV/257/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 14:07:23
Uchwała Nr.XXXIV/257/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 14:07:05
Uchwała Nr.XXXIV/257/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym uzależnieniom w Gminie Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 14:06:12
Plan Zamówień Publicznych wersja 2 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 13:42:25
Plan Zamówień Publicznych wersja 2 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 13:41:35
Plan Zamówień Publicznych wersja 2 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 13:40:01
Plan Zamówień Publicznych 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-03-29 13:34:34
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-03-25 08:08:48
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-03-22 14:06:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku Informatyk gminy Kozielice 2022-03-22 10:33:57
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-03-21 15:04:27
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-03-14 14:10:07
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-03-14 10:16:09
Zakup i dostawa fabrycznie nowych traktorków ogrodowych do koszenia trawy Damian Woźniak 2022-03-10 13:04:14
Zakup i dostawa fabrycznie nowych traktorków ogrodowych do koszenia trawy Damian Woźniak 2022-03-10 13:01:04
Zawiadomienie Wójta Gminy Kozielice o wszczęciu postępowania' Damian Woźniak 2022-03-03 12:17:22
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 13:14:14
Protokół z obrad XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 12:11:55
XXXIV sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 12:10:48
Rok 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 12:10:08
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 11:37:59