Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rok 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 11:37:13
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Informatyk gminy Kozielice 2022-03-01 11:34:58
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-02-28 13:59:04
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-02-28 13:52:01
Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-25 12:15:06
Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz odcinka Tetyń ? Maruszewo, gmina Kozielice? Informatyk gminy Kozielice 2022-02-18 14:05:07
Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07.02.2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: ?Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice?. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-18 13:26:40
Zarządzenie Nr 07.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynnosci w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do punktu przeszkolnego, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozielicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-02-18 13:23:09
Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2022 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-18 13:19:25
Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz informacji o której mowa w art.2 ust.12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Informatyk gminy Kozielice 2022-02-18 13:12:40
Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w zakresie dodatku osłonowego a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz informacji o której mowa w art.2 ust.12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym Informatyk gminy Kozielice 2022-02-18 13:12:14
Uchwała Nr XXXIII/252/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2022- 2031 Informatyk gminy Kozielice 2022-02-15 13:07:05
Uchwała Nr XXXIII/250/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Informatyk gminy Kozielice 2022-02-15 13:02:14
Uchwała Nr XXXIII/251/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 19:07:18
Uchwała Nr XXXIII/251/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 19:07:08
Uchwała Nr XXXIII/251/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 19:06:09
Uchwała Nr XXXIII/249/21 Rady Gminy Kozielice Z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:34:56
Uchwała Nr XXXIII/248/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice w 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:29:57
Uchwała Nr XXXIII/247/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:24:19
Uchwała Nr XXXIII/247/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:24:11
Uchwała Nr XXXIII/247/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:23:43
Uchwała Nr XXXIII/253/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:17:37
Uchwała Nr XXXIII/254/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2022 Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:14:15
Uchwała Nr XXXIII/255/21 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:10:18
Zarządzenie Nr 10.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:02:49
Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 18:01:32
Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2022 r. Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:59:57
Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:59:01
Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozielicach Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:58:29
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 17 stycznia 2022 roku Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:56:18
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:50:07
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:49:59
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:49:42
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:47:41
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:47:29
Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Kozielice z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie: wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Informatyk gminy Kozielice 2022-02-13 17:46:45
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-02-11 15:05:25
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-02-11 15:05:16
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-02-11 15:04:56
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łozice oraz na odcinku Tetyń - Maruszewo, gmina Kozielice Michał Ileczko 2022-02-11 15:04:39