Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-22 12:35:14
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-22 12:34:53
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" Informatyk gminy Kozielice 2021-11-18 13:40:32
Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maruszewo, Gmina Kozielice" w ramach programu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekraacyjnej lub kulturalnej" Informatyk gminy Kozielice 2021-11-18 13:39:38
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Informatyk gminy Kozielice 2021-11-18 13:39:15
Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Załęże, z przesyłem do Tetynia, Gmina Kozielice" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub budowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Informatyk gminy Kozielice 2021-11-18 13:38:19
Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pt. "Zaprojektowanie i budowa ścieżki rowerowej polegającej na adaptacji nieczynnego torfowiska na odcinku Kozielice-Tetyń" w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego" 2014-2020 działanie: "Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich" Informatyk gminy Kozielice 2021-11-18 13:37:54
Zarządzenie Nr 77.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych cywilnoprawnych ( umowy podnajmu lokalu mieszkalnego ) Informatyk gminy Kozielice 2021-11-10 13:46:10
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-09 13:43:54
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:33:34
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:33:01
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:32:17
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:31:52
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:31:31
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:31:18
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:31:05
Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 391 dr obr. Kozielice, gmina Kozielice wraz z przyłączami wodociągowymi DN32 i studni wodomierzowej na działkach 345 i 346 oraz węzeł hydrantowy na końcu sieci. Michał Ileczko 2021-11-05 11:30:47
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 Damian Woźniak 2021-11-04 07:36:59
Damian Woźniak 2021-11-04 07:35:50
Ogłoszenie nr 4/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2021-10-29 13:33:10
Ogłoszenie nr 4/2021 z dnia 28.10.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2021-10-29 12:15:48
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-29 12:13:56
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kozielicach w sezonie grzewczym 2021/2022 Damian Woźniak 2021-10-28 12:09:52
Damian Woźniak 2021-10-28 12:08:42
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Damian Woźniak 2021-10-28 12:07:07
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Damian Woźniak 2021-10-28 12:06:31
Protokół z obrad XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 10:19:07
Uchwała Nr XXX/213/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 10:14:52
Uchwała Nr XXX/212/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 10:07:19
Uchwała Nr XXX/224/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu ? Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kozielice? Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 10:00:19
Uchwała Nr XXX/223/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 09:36:40
Zarządzenie Nr 63.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 09:15:36
Zarządzenie Nr 64.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 09:12:38
Zarządzenie Nr 65.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie planu finansowego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 09:09:53
Zarządzenie Nr 66.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 09:07:36
Zarządzenie Nr 67.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 09:05:06
Zarządzenie Nr 68.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 08:55:14
Zarządzenie Nr 69.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 08:53:13
Zarządzenie Nr 70.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 13 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 08:50:44
Zarządzenie Nr 71.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-10-28 08:48:23