Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Droga Czarnowo-Nowe Chrapowo - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-09 13:24:55
Drogi Mielno - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-09 13:23:40
Drogi Mielno - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-09 13:23:15
Drogi Mielno - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-09 13:22:53
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czarnowo-Nowe Chrapowo, Gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-02-09 13:22:11
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-02-09 13:19:07
Część 3. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:22:03
Częśc 2. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:20:23
Część 1. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:18:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy pożarnej OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowośc - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:48
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Przebudowa ulic wiejskich na działkach nr 391, 336, 366, 315/2 wraz z parkingiem na działce nr 364/1 w miejscowości Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa nazwa zamówienia: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:44
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:42
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:39
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:35
Ogłoszenie o zamówieniu dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekiego do Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:28
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:26
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego - zupy - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:23
Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:20
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:16
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa. 1.1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:12
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:09
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:06
1.1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:03:03
1.1. Zmiana Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-02-05 14:02:58
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-02-05 13:33:07
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-02-05 13:31:19
Przebudowa dróg gminnych w obrębach Mielno Pyrzyckie, Zadeklino do węzła S3 "Pyrzyce" i drogi wojewódzkiej nr 122 do drogi powiatowej nr 1554Z Andrzej Chodanowski 2009-02-04 11:45:10
1.1. Zmiana Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-26 14:43:02
Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Czarnowo, Załęże. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 10:41:18
Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Czarnowo, Załęże. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 10:34:02
Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Czarnowo, Załęże. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 10:31:31
Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:58:28
Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:57:09
Uchwała Nr XVIII/128/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:55:32
Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:53:32
Uchwała Nr XVIII/130/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:48:17
Uchwała Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:47:13
Uchwała Nr XVIII/132/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:46:03