Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:44:26
Uchwała Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozielice na lata 2008-2016". Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:43:10
Uchwała Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozielice na lata 2008-2016". Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:39:12
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kozielice do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:36:47
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru obrębu Załęże, Gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:34:55
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:34:22
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część obszaru obrębu Załęże, Gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:32:10
Sesja Rady nr XVIII Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:23:28
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2009. Andrzej Chodanowski 2009-01-22 09:21:43
- dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-21 13:20:28
- dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-21 13:20:22
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2009-01-20 08:19:13
Dane Teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-16 08:35:37
Dane Teleadresowe - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-16 08:34:42
Jednostki Organizacyjne Gminy Kozielice Andrzej Chodanowski 2009-01-14 11:05:31
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozielice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozielice. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 09:08:13
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 09:06:04
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określjącego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 09:04:44
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/211/05 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowo w użytkowanie przez Sołectwo Czarnowo. Andrzej Chodanowski 2009-01-13 08:59:40
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie udziału w przedsięwzięciu "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w zlewni jeziora Miedwie". Andrzej Chodanowski 2009-01-13 08:56:58
Sesja Rady nr XVII Andrzej Chodanowski 2009-01-13 08:54:39
Wójt Gminy Andrzej Chodanowski 2009-01-12 08:27:34
Stanowiska pracy Urzędu Gminy Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:49:12
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:08:25
Rejestry i ewidencje. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:07:55
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:06:55
Rejestry i Ewidencje - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:04:12
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2009-01-08 14:03:07
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:06:13
2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:04:34
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Kozielice z dnia 07.01.2009 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:02:54
2009 r. Andrzej Chodanowski 2009-01-08 08:01:04
1.1. Zmiana Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-12-22 08:53:14
Uchwała NR CXLIX/445/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego, wykazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozielice na 2009 r. Andrzej Chodanowski 2008-12-17 11:06:43
Uchwała NR CXLIX/444/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kozielice na 2009 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-17 11:02:23
Budżet 2009 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-17 10:56:19
Uchwała nr XXV/213/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:47:26
Uchwała nr XXV/212/2005 z dia 27 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego. Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:47:04
Uchwała nr XXV/211/2005 z dia 27 października 2005 r. w sprawie przekazania świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowo w użytkowanie przez Sołectwo Czarnowo. Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:46:43
Uchwała nr XXV/210/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz świetlicy w M Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:46:23