Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXV/209/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-12-15 12:45:52
Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:35:02
Uchwała Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:33:01
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:31:19
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:29:49
Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:28:39
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2008 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:28:18
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:27:59
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:27:32
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:26:29
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:25:22
Uchwała Nr XVI/117/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:23:42
Uchwała Nr XVI/118/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:22:11
Uchwała Nr XVI/119/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na 2008 rok. Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:17:49
Sesja Rady nr XVI Andrzej Chodanowski 2008-12-12 09:03:48
Budowa sieci wodociagowej na trasie Kozielice-Rokity, Gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-11-26 14:33:07
Budowa sieci wodociągowej na trasie Kozielice-Łozice, Gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-11-26 14:32:26
1.1. Zmiana Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-25 08:34:21
1.1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-25 08:27:39
1.1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-25 08:27:28
Wytworzenie, dostawę i wydanie uczniom Zespołu Szkół w Kozielicach posiłku szkolnego. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-18 12:12:56
1.1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-04 08:17:14
1.1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-04 08:14:35
Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 03 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-11-04 08:06:17
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-20 14:24:03
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2008-10-20 13:21:34
Uchwała Nr XV/107/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystapienia do sprządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-10-20 13:20:14
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obsługi podróżnych w obrębie Czarnowo - gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-10-20 13:16:45
Sesja Rady nr XV Andrzej Chodanowski 2008-10-20 13:12:35
Sesja Rady nr XV Andrzej Chodanowski 2008-10-20 13:12:25
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 14:12:44
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 14:12:37
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 14:11:13
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 14:10:07
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 13:53:19
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 13:53:09
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 13:47:47
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 13:46:30
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 13:43:36
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-14 09:22:39