Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-10 13:10:34
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa. 1.1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-10 13:10:17
Budowa "Zespołu Elektrowni Wiatrowych Rokity" składającego się z 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Andrzej Chodanowski 2008-10-08 13:54:45
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa. 1.1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-07 10:05:20
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Kozielicach sezon 2008/2009. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-10-07 10:01:37
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa. 1.1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozielice w zakresie obejmującym strefę przemysłową w obrębie Mielno Pyrzyckie ("Park Przemysłowy Zadeklino") wraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice pod nazwą "Park Przemysłowy Zadeklino". 1.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice (ML+UE). - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-09-29 13:30:59
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice Andrzej Chodanowski 2008-09-23 09:50:24
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-09-23 08:19:58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-09-23 08:19:45
Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 05.08.2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:08:37
II ustny przetarg ustny ieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:07:19
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:06:15
- dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:04:23
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:03:57
Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:02:41
Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.09.2008 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2008-09-05 09:02:09
Andrzej Chodanowski 2008-09-04 09:59:20
Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży. Andrzej Chodanowski 2008-09-04 09:58:50
Uchwała Nr XIV/95/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-08-13 11:47:43
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-08-13 11:47:26
Uchwała Nr XIV/93/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach do realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Andrzej Chodanowski 2008-08-13 11:47:09
Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych. Andrzej Chodanowski 2008-08-13 11:46:51
Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia nieruchomości za zadłużenia podatkowe. Andrzej Chodanowski 2008-08-13 11:46:25
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:10:39
Uchwała Nr XIV/88/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mielno Pyrzyckie, Gmina Kozielice, pod nazwą Park Przemysłowy Zadeklino. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:08:47
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:05:36
Uchwała Nr XIV/89/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:05:11
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:04:02
Uchwała Nr XIV/90/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:03:05
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:01:59
Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przejęcia nieruchomości za zadłużenia podatkowe. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 13:01:37
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:59:54
Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:59:16
Uchwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia z Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:58:56
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:56:44
Uchwała Nr XIV/93/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach do realizacji projektu systemowego "Nowa Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:55:18
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:51:14
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:50:52
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:50:36
Andrzej Chodanowski 2008-08-12 12:49:07