Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/86/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:51:42
Uchwała Nr XII/76/2008 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice na lata 2009-2013. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:50:36
Uchwała Nr XII/77/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:49:58
Uchwała Nr XII/77/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:49:35
Uchwała NR XII/78/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2008r. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:48:46
Uchwała Nr XII/79/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : zmiany uchwały. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:47:40
Uchwała Nr XII/80/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:47:19
Uchwała Nr XII/81/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:46:56
Sesja Rady nr XII Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:46:33
Rok 2008 Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:46:07
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. „Osadników Ziem Zachodnich” w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2008-04-25 10:49:33
ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 11 kwietnia 2008 r.w sprawie powołania komisji konkursowej. Andrzej Chodanowski 2008-04-14 11:51:22
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-03-26 09:19:07
Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 25.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2008-03-26 09:18:42
ZARZĄDZENIE Nr 07/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2008-03-14 10:07:02
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach, w którego składwchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:43
2008 Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:36
Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:10
Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:02
Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:33:18
2008 r. Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:32:32
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:25:17
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kozielice do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:24:47
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:24:14
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:23:25
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:23:05
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:21:32
Sesja Rady nr XI Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:21:18
Uchwała Nr X/58 /07 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Kozielice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:20:54
Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:20:33
Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:20:07
Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:19:45
Uchwała Nr X/64/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA, Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:19:21
Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:18:58
Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:18:36
Sesja Rady nr X Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:17:57
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Trzebórz – gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-01-17 15:41:41
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Tetyń - gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-01-17 15:39:58
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Rokity - gminy Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-01-17 15:38:37
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Mielno Pyrzyckie - gmina Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-01-17 15:36:48