Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Małgorzata Zybała - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:19:02
Marcin Kuchta - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:18:40
Monika Burda - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:18:10
Paweł Gruba - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:17:43
Robert Sójka - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:17:03
Teresa Kulińska - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:16:39
Waldemar Baran - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:16:09
Wiesław Czarnecki - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:15:39
Wiesław Stefaniak - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:15:02
Radni - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:14:44
Oświadczenia majątkowe 2008 r. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-09 16:14:32
Uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 r.w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2008 rok. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:53:26
Uchwała Nr XIII/83/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:52:31
Uchwała Nr XIII/86/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:52:10
Sesja Rady nr XIII Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:51:59
Uchwała Nr XIII/86/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:51:49
Uchwała Nr XIII/86/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:51:42
Uchwała Nr XII/76/2008 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Kozielice na lata 2009-2013. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:50:36
Uchwała Nr XII/77/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:49:58
Uchwała Nr XII/77/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:49:35
Uchwała NR XII/78/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2008r. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:48:46
Uchwała Nr XII/79/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie : zmiany uchwały. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:47:40
Uchwała Nr XII/80/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:47:19
Uchwała Nr XII/81/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Kozielice. Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:46:56
Sesja Rady nr XII Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:46:33
Rok 2008 Andrzej Chodanowski 2008-05-05 11:46:07
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. „Osadników Ziem Zachodnich” w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2008-04-25 10:49:33
ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 11 kwietnia 2008 r.w sprawie powołania komisji konkursowej. Andrzej Chodanowski 2008-04-14 11:51:22
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-03-26 09:19:07
Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy w Kozielicach z dnia 25.03.2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu. Andrzej Chodanowski 2008-03-26 09:18:42
ZARZĄDZENIE Nr 07/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z hali sportowej przy Zespole Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2008-03-14 10:07:02
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach, w którego składwchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:43
2008 Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:36
Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach. Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:10
Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:34:02
Zarządzenie Nr 06/2008 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:33:18
2008 r. Andrzej Chodanowski 2008-03-11 12:32:32
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:25:17
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kozielice do Stowarzyszenia lokalnej grupy działania „DIROW” -Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:24:47
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2008. Andrzej Chodanowski 2008-02-22 10:24:14