Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Osoby wydające decyzje - dokument usunięty   2007-06-18 13:21:42
Oświadczenia majątkowe 2007 r. - dokument usunięty   2007-06-18 13:21:32
Wykaz umorzeń   2007-06-01 13:42:54
Wykaz umorzeń   2007-06-01 13:42:20
WYKAZ UMORZEŃ, ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATNIKÓW PODATKÓW NA TERENIE GMINY KOZIELICE ZA 2006 ROK - dokument usunięty   2007-05-31 14:54:21
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   2007-05-30 16:09:03
2007 r.   2007-05-30 16:08:53
2007 r.   2007-05-30 16:08:47
Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice. - dokument usunięty   2007-05-08 14:08:44
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.04.2007 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2007-04-13 13:05:29
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Kozielice z dnia 12.04.2007 roku w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2007-04-13 13:05:12
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2007-04-13 13:04:23
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.   2007-04-13 13:04:01
Wykaz sołtysów gminy Kozielice - dokument usunięty   2007-04-03 15:40:48
Wykaz sołtysów gminy Kozielice. - dokument usunięty   2007-04-02 14:18:49
ZARZĄDZENIE NR 19/2007 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice   2007-03-23 11:32:21
2007 r.   2007-03-23 11:31:19
Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice. - dokument usunięty   2007-03-23 11:30:46
Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice. - dokument usunięty   2007-03-23 11:30:16
Uchwała Nr XXXIII/072/2007 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Kozielice w 2007 r.   2007-03-21 09:40:24
Uchwała Nr XXXIII/072/2007 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego oraz o możliwości sfinansowania wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Kozielice w 2007 r.   2007-03-21 09:40:12
Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 luty 2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2007   2007-03-21 08:59:45
Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2007 r.   2007-03-21 08:59:20
Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r.   2007-03-21 08:58:59
Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2007 r.   2007-03-21 08:58:07
Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2007 r.   2007-03-21 08:57:34
Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2007r   2007-03-21 08:57:02
Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2007r   2007-03-21 08:56:46
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.   2007-03-21 08:56:29
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r   2007-03-21 08:56:19
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.   2007-03-21 08:56:03
Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.   2007-03-21 08:55:51
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r   2007-03-21 08:55:23
Załącznik nr 7-Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Kozielice na lata 2005-2009.   2007-03-21 08:55:07
Rok 2007   2007-03-21 08:54:54
Uchwała nr V/22/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, świetlicy wiejskiej w Maruszewie oraz świetlicy wiejskiej w Przydarłowie.   2007-03-21 08:33:30
Uchwała nr V/23/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia Programu Gminnego Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Przemocy w Rodzinie na 2007 r. oraz Preliminarza kosztów realizacji tego Programu na 2007r.   2007-03-21 08:32:49
Uchwała nr V/24/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły   2007-03-21 08:32:22
Uchwała nr V/24/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły   2007-03-21 08:31:54
Uchwała nr V/25/07 Rady Gminy Kozielice z dnia 22 luty 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kozielice na rok 2007.   2007-03-21 08:30:47