Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 24 października 2006r. w spawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kozielice.   2006-10-26 12:03:44
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 20 października 2006r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kozielice w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.   2006-10-26 12:03:12
O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 25 października 2006r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kozielice zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r   2006-10-26 12:02:49
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach.   2006-10-26 12:02:27
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach - dokument usunięty   2006-10-19 13:42:10
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach - dokument usunięty   2006-10-06 13:33:43
Ogłoszenie o zamówieniu dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekiego do Zespołu Szkół w Kozielicach. - dokument usunięty   2006-09-20 13:36:17
ZARZĄDZENIE NR 26/ 2006 Wójta Gminy Kozielice z dnia 19 września 2006 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na „sprzedaż i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni przy Zespole Szkół w Kozielicach w sezonie grzewczym 2006/2007”.   2006-09-20 13:35:04
ZARZĄDZENIE NR 25 / 2006 Wójta Gminy Kozielice z dnia 6 września 2006 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice.   2006-09-19 09:47:06
S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT UMOWY: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA STRAŻNICY POŻARNEJ OSP ZAŁĘŻE Z ROZSZERZENIEM O FUNKCJI O ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, NA TERENIE DZIAŁKI 553 W MIEJSCOWOŚCI ZAŁĘŻE, GM. KOZIELICE. - dokument usunięty   2006-09-19 09:44:32
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę oraz przebudowę strażnicy OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice. - dokument usunięty   2006-09-11 11:09:06
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice.3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice. - dokument usunięty   2006-08-29 10:43:37
Ogłoszenie   2006-08-28 15:21:17
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice.   2006-08-28 15:21:04
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice. - dokument usunięty   2006-08-28 15:21:00
Ogłoszenie o zamówieniu-usługa: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Siemczyn, gmina Kozielice. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Maruszewo, gmina Kozielice. - dokument usunięty   2006-08-28 15:20:46
Rejestry i Ewidencje - dokument usunięty   2006-08-21 10:43:33
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu - dokument usunięty   2006-08-17 09:27:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa nazwa zamówienia: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Czarnowo, gmina Kozielice. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na - dokument usunięty   2006-07-27 16:06:35
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice. - dokument usunięty   2006-07-25 14:00:24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice. - dokument usunięty   2006-07-25 13:59:41
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice. - dokument usunięty   2006-07-25 13:59:20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro. Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci do szkół w Gminie Kozielice.   2006-07-25 13:57:32
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro   2006-07-25 13:57:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy pożarnej OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowośc - dokument usunięty   2006-07-25 11:39:19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro - dokument usunięty   2006-07-25 11:33:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Rozbudowa oraz przebudowa strażnicy pożarnej OSP Załęże z rozszerzeniem funkcji o świetlicę wiejską, na terenie działki 553 w miejscowości Załęże, gm. Kozielice   2006-07-25 11:03:15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro   2006-07-25 11:02:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Przebudowa ulic wiejskich na działkach nr 391, 336, 366, 315/2 wraz z parkingiem na działce nr 364/1 w miejscowości Kozielice - dokument usunięty   2006-07-25 10:24:43
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana. Nazwa zamówienia: Przebudowa ulic wiejskich na działkach nr 391, 336, 366, 315/2 wraz z parkingiem na działce nr 364/1 w miejscowości Kozielice   2006-07-25 09:22:47
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro   2006-07-25 09:22:28
ZARZĄDZENIE NR 20/2006 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Przebudowę ulic wiejskich na dz. nr 366, 336, 391, 315/2 wraz z budową parkingu na dz. nr 364/1 w miejscowości Kozielice”   2006-07-25 09:21:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro - dokument usunięty   2006-07-24 11:45:11
Uchwała nr XXX/262/2006 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków.   2006-07-24 11:43:48
Uchwała nr XXX/260/2006 z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez budżet Gminy Kozielice.   2006-07-24 11:43:12
Sesja Rady nr XXX   2006-07-24 11:42:52
Uchwała nr XXIX/251/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.   2006-07-24 11:42:21
Uchwała nr XXIX/250/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.   2006-07-24 11:41:44
Sesja Rady nr XXIX   2006-07-24 11:41:22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60.000 euro - dokument usunięty   2006-07-19 10:38:03