Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:50:29
Uchwała Nr XXVI/168/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:49:46
Protokół z obrad XXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 25 lutego 2021 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:40:54
XXVI sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2021-03-10 11:39:38
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-03-05 10:44:24
Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2021-03-04 12:29:59
Protokół z obrad XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 29 grudnia 2020 r. Michał Ileczko 2021-02-25 09:48:08
Damian Woźniak 2021-02-24 13:46:33
2020 r. Damian Woźniak 2021-02-24 13:45:30
2020 r. Damian Woźniak 2021-02-24 13:45:08
Zarządzenie Nr 11.2021 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice. Damian Woźniak 2021-02-24 13:05:29
Zarządzenie Nr 11.2021 WÓJTA GMINY KOZIELICE z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł netto w Gminie Kozielice. Damian Woźniak 2021-02-24 13:04:42
Zarządzenie Nr 10.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej. Damian Woźniak 2021-02-24 12:58:20
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-18 13:31:47
Plany zamówień (zakładka menu) Michał Ileczko 2021-02-18 12:08:53
Plany zamówień publicznych (zakładka menu) Michał Ileczko 2021-02-18 12:07:51
Zarządzenie Nr 5.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Michał Ileczko 2021-02-18 12:01:59
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" Michał Ileczko 2021-02-18 11:55:10
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" Michał Ileczko 2021-02-18 11:54:51
Zarządzenie Nr 06.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Kozielice" Michał Ileczko 2021-02-18 11:53:00
Zarządzenie Nr 7.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 10:39:44
Zarządzenie Nr 8.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 10:32:03
Zarządzenie Nr 9.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 10:20:00
Protokół z obrad XXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 04 lutego 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 09:40:17
Uchwała Nr XXV/159/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże Gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-02-18 09:36:40
Uchwała Nr XXV/161/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na 2021 r. Michał Ileczko 2021-02-18 09:21:03
Uchwała Nr XXV/160/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. Michał Ileczko 2021-02-18 08:59:01
Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku uchylająca uchwałę nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice Michał Ileczko 2021-02-18 08:51:20
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Michał Ileczko 2021-02-18 08:47:56
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Michał Ileczko 2021-02-18 08:47:36
Uchwała Nr XXV/162/21 Rady Gminy Kozielice z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2021 - 2031 Michał Ileczko 2021-02-18 08:46:37
XXV sesja VIII kadencji Michał Ileczko 2021-02-18 08:32:27
Rok 2021 Michał Ileczko 2021-02-18 08:31:26
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-15 13:03:59
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-15 13:03:51
Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice. Michał Ileczko 2021-02-15 12:58:43
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-11 10:50:06
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-11 10:49:33
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:36:12
Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze kandydatów na rachmistrzów spisowych Informatyk gminy Kozielice 2021-02-02 11:35:14