Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:17:40
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:17:19
Uchwała Nr XXIV/150/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2021 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:15:39
Uchwała Nr XXIV/154/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 12:05:33
Uchwała Nr XXIV/157/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozielice na lata 2020 - 2030 Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 11:31:27
XXIV sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2021-01-12 10:51:39
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie: wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Informatyk gminy Kozielice 2021-01-11 14:47:17
Informacja podatek od nieruchomości i podatek leśny Informatyk gminy Kozielice 2021-01-08 14:23:58
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2021-01-08 13:49:54
Zarządzenie Nr 2.2021 z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2021-01-08 10:07:30
Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie treści zamówienia na usługi społeczne Damian Woźniak 2021-01-08 09:45:31
Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie treści zamówienia na usługi społeczne Damian Woźniak 2021-01-08 09:43:25
Zarządzenie Nr 1.2021 Wójta Gminy Kozielice z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Damian Woźniak 2021-01-05 13:17:18
2021 r. Damian Woźniak 2021-01-05 13:14:17
2021 r. Damian Woźniak 2021-01-05 13:14:02
Zarządzenie Nr 1.2021Wójta Gminy Kozielice  z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Damian Woźniak 2021-01-05 13:12:21
Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie gospodarki materiałowej oraz ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-12-31 11:44:12
Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie gospodarki materiałowej oraz ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-12-31 11:43:45
Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie gospodarki materiałowej oraz ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-12-31 11:43:16
Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie gospodarki materiałowej oraz ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kozielice Informatyk gminy Kozielice 2020-12-31 11:42:21
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2020-12-31 10:34:56
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2020-12-31 10:33:44
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Damian Woźniak 2020-12-31 10:33:29
Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenie treści zamówienia na usługi społeczne Damian Woźniak 2020-12-31 10:33:23
Protokół z otwarcia ofert - dokument usunięty Damian Woźniak 2020-12-31 10:32:52
Zapytanie ofertowe o cenę Informatyk gminy Kozielice 2020-12-29 11:17:28
Ogłoszenie Nr 10.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozielice, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Informatyk gminy Kozielice 2020-12-29 11:16:52
Protokół z obrad XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice.z dnia 10 grudnia 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-29 10:07:02
XXIII sesja VIII kadencji Informatyk gminy Kozielice 2020-12-29 10:04:54
Zarządzenie Nr 112.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Informatyk gminy Kozielice 2020-12-29 09:59:40
Zarządzenie Nr 107.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian rozłożenia na raty zaległości od należności pieniężnych ( umowy - ugody w sprawie spłaty odszkodowania ) Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:52:43
Zarządzenie Nr 106.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:39:07
Zarządzenie Nr 110.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:35:09
Zarządzenie Nr 114.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIII/145/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:31:47
Zarządzenie Nr 115.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy w Kozielicach Nr XXIII/146/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:27:26
Zarządzenie Nr 116.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:23:08
Zarządzenie Nr 117.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kozielice na 2020 r. Informatyk gminy Kozielice 2020-12-23 09:19:41
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2020-12-21 18:18:34
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2020-12-21 18:14:53
DOWOZY DZIECI Z TERENU ORAZ SPOZA TERENU GMINY KOZIELICE OBEJMUJĄCE STYCZEŃ- CZERWIEC 2021 Damian Woźniak 2020-12-21 18:09:22