Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Objaśnienie do projektu budżetu Gminy Kozielice na 2006 rok.


Objaśnienie do projektu budżetu na rok 2006

Przy planowaniu dochodów na rok 2006r uwzględniono spadek ceny skupu żyta, który był bardzo duży. W przypadku gminy Kozielice jest to kwota 120 000 zł.

Pozostałe podatki: od nieruchomości , od środków transportowych, leśny zaplanowano na poziomie roku 2005.

Wpływy z czynszów i dzierżaw przyjęto poziom roku 2005.

W trakcie bieżącego roku wystąpiła nowa opłata w budżecie Gminy Kozielice, opłata eksploatacyjna. W projekcie na 2006r planuje się uzyskanie z tej opłaty kwoty w wysokości 100 tys zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie ulegną zwiększeniu pozostają na tym samym poziomie, nie przybyło nowych płatników.

Ustalając dochody możliwe do uzyskania kierowano się wytycznymi.

I tak:

 • Subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca oraz udziały w podatku dochodowym osób fizycznych przyjęto do projektu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów .

 • Dotacja na finansowanie zadań ustawowo zleconych oraz dotacji na ich zadania własne na podstawie pisma Wojewody zachodniopomorskiego ustalającego wstępne wysokości.

 • Dochody wpływające poprzez Urzędy Skarbowe na podstawie ich pisma.

Ogółem planuje się dochody na kwotę 4 909 806 zł.

Planując wydatki na rok 2006, ze względu na niższy budżet niż w roku obecnym

Starano się zaspokoić tematy najważniejsze .

 • Wynagrodzenia wyniosą 2 118 867 zł.

 • Obsługa długu 50 000 zł.

 • Zabezpieczono środki na dowóz uczniów do szkół.

 • Zabezpieczono dożywianie dzieci w szkołach

 • Zaplanowano 2% dla izb rolniczych /z wpływów podatku rolnego/

 • Wydatki na działalność komisji przeciwalkoholowej przyjęto w wysokości planowanych wpływów za wdane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 • Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono z dochodów własnych gminy kwotę 30 500 zł. Cały koszt utrzymania OPS -u wyniesie 105 500 zł w tym dotacje na zadania własne 75 000 zł.

 • Zaplanowano płatności za wykonaną dokumentacje na kanalizację gminy, obecnie prace przy dokumentacji trwają.

Planuje się również inwestycje w oświetleniu ulicznym Gminy, jest to zadanie rozłożone na kilka lat, w roku 2006 wystąpią pierwsze płatności.

Inwestycją w Urzędzie Gminy będzie planowany zakup ksera.

Strona dochodowa jest wyższa od planowanych wydatków, gdyż gmina spłaca kredyty i pożyczki, w roku 2006 spłata rat wyniesie pożyczki 130.000zł, kredyty 250 000 zł.

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku 2006 wynosić będzie 345 841 zł.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
17 lut 2006

Osoba dodająca informacje

Data publikacji:
17 lut 2006, godz. 13:26

Osoba aktualizująca informacje

Data aktualizacji:
17 lut 2006, godz. 13:26