Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zmiana Studium 2013

Uchwała Nr XXIII/242/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie amiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice - obręb Tetyń".

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/242/13

Rady Gminy Kozielice

z dnia 21 listopada 2013 r.

 

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice - obręb Tetyń”.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 zmiana z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, zmiana z 2013 r. poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 1142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

 

§1. Zgodnie z uchwałą Nr X/114/12 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, zmienionej uchwałą Nr XVIII/208/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. , przyjmuje się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice” uchwalonego uchwałą Nr XV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałami: Nr XV/125/2004 z dnia 23 września 2004 r., Nr XXIII/186/2005 z dnia 07 lipca 2005 r., Nr IX/52/2007 z dnia 23 października 2007 r., Nr XXVIII/195/2010 z dnia 18 marca 2010 r., Nr XXVIII/196/2010 z dnia 18 marca 2010 r.

 

§2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią:

  1. Załącznik 1 - tekst jednolity zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice”

  2. Załącznik 2 - mapa w skali 1: 20 000

  3. Załącznik 3 - Roztrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XXIII/242/13 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie amiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice - obręb Tetyń". | BIP - Urząd Gminy Kozielice


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
05 12 2013 08 37 47ZaA A cznik nr 1 (PDF, 1.16Mb) 2023-05-16 14:36:36 17
05 12 2013 08 37 47ZaA A cznik nr 3 (DOC, 117.00Kb) 2023-05-16 14:36:36 16
17 12 2015 11 31 26studium zaA graf 2013 (PDF, 3.71Mb) 2015-12-17 11:31:26 50
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
17 gru 2015

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
17 gru 2015, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
16 maj 2023, godz. 14:36