Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach z dnia 11 października 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu, siedziby i terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach.


 

 

 

Uchwała Nr 1/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach

z dnia 11 października 2010 r.

 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości składu, siedziby i terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach.

 

 

Na podstawie § 4 ust.2 pkt 4 uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich (M.P.Nr 61,poz.642) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości skład i siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozielicach oraz na stronie internetowej Gminy Kozielice .

Informacja stanowi załącznik nr do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach celem rejestracji list kandydatów na radnych dokonywanych przez komitety wyborcze.

Harmonogram stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                                                                                                                           Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                               Barbara Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

Nr 1/2010 Gminnej Komisji

Wyborczej z dnia 11.10.2010 r.

 

 

I N F O R M A C J A

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Kozielicach

z dnia 11 października 2010 r.

 

 

Przewodniczący:

Barbara Jankowska zamieszkała w Kozielicach

 

Zastępca Przewodniczącego:

Henryka Kuzdak zamieszkała Kozielice

 

Członkowie:

Kornela Czerniak zamieszkała Tetyń

Katarzyna Posyniak zamieszkała Kozielice

Sylwia Agnieszka Karwowska zamieszkała Mielno Pyrzyckie

Jolanta Zięba zamieszkała Łozice

Patrycja Ślusarczyk zamieszkała Tetyń

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kozielicach mieści się w Urzędzie Gminy Kozielice, pokój nr 13, tel. 91 5630377, fax 91 5630365

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                          Barbara Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr 2/2010Gminnej Komisji Wyborczej

w Kozielicach z dnia 11 10.2010 r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Kozielicach

z dnia 11 października 2010 r.

 

 

 

 

Komisja pełni dyżury:

 

1. w dniu 15 października 2010r. w godz. od 13?? do 15?? ;

2. w dniach od 18 - 21 października 2010r. w godz. od 13?? do 15?? ;

3. w dniu 22 października 2010r. w godz. Od 13?? do 24??

 

Komisja będzie pełnić dyżury w siedzibie urzędu Gminy w Kozielicach pokój nr 13 , tel. 91 5630377, fax 91 5630365

 

 

                                                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                Barbara Jankowska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
12 paź 2010

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
12 paź 2010, godz. 13:49

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
12 paź 2010, godz. 13:53