Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Nr 3 - 13/2011 Wójta Gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w Czarnowie, Kozielicach, Łozicach, Maruszewie, Mielnie Pyrzyckim, Przydarłowie, Rokitach, Siemczynie, Tetyniu, Trzeborzu i Załężu, na których bedą dokonywane wybory sołtysów i rad sołeckich.


ZARZĄDZENIE Nr 03/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Czarnowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 1 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Czarnowie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 20 lutego 2011 r. o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej w msc. Czarnowo.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Marka Krakowskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 04/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Rokitach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 7 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Rokitach w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 27 lutego 2011 r. o godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Kozielice.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Bożenę Antoniewską.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 05/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Łozicach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 2 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Łozicach w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 19 lutego 2011 r. o godz. 17.30 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Kozielice.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Teresę Kulińską.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 06/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Tetyniu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 9 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Tetyniu w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 12 lutego 2011 r. o godz. 16.00 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Tetyń.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Augustyna Lelito.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 07/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Kozielicach, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 5 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Kozielicach w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 11 lutego 2011 r. o godz. 17.30 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Kozielice.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Roberta Sójkę.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 08/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Trzeborzu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 10 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Trzeborzu w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 26 lutego 2011 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Tetyń.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Dorotę Pietras.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 09/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Przydarłowie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 6 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Przydarłowie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 18 lutego 2011 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w msc. Przydarłów.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Marcina Kuchtę.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 10/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Maruszewie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 3 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Maruszewie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 18 marca 2011 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w msc. Maruszewo.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Wioletę Niekorek.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 11/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Siemczynie, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 8 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Siemczynie w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 19 marca 2011 r. o godz. 17.30 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Kozielice.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Panią Alicję Żelewską.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 12/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Załężu, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 11 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Załężu w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 12 marca 2011 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w msc. Załęże.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Tadeusza Stasiaka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 13/11

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w Mielnie Pyrzyckim, na którym będzie dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 i 22 ust. 1 załącznika nr 11 rozdz. IV uchwały nr XXXI/270/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2006 r. nr 104 poz. 1937), zarządza się co następuje:

§ 1.

Zebranie wiejskie w Mielnie Pyrzyckim w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej odbędzie się dnia 05 marca 2011 r. o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w msc. Mielno Pyrzyckie.

§ 2.

Na Przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Jarosława Ileczkę.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-01-2011 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2011 08:20