Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/34/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.


Uchwała Nr III/34/11

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 24 lutego 2011 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 379 023,00 zł w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

26 145,00

85395

Punkt Przedszkolny

Pozostała działalność

26 145,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

19 754,00

4309

Zakup usług pozostałych

6 400,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

352 878,00

90095

Pozostała działalność

352 878,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

352 878,00

Ogółem

379 023,00

§ 2

Wydatki pokryte będą z nadwyżki środków budżetowych na rachunku bankowym na

koniec 2010r

§ 3

Zmienia się przychody i rozchody budżetu Gminy na 2011r zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie;

Nadwyżkę środków finansowych na koniec 2010r przeznacza się na zwiększenie planu po

stronie wydatkowej na: zabezpieczenie udziału własnego do projektu Punkt Przedszkolny w

kwocie 26 145,00 zł, zwiększenie planu na inwestycje kanalizacja i sieć wodociągowa gminy w

kwocie 352 878,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:36