Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/33/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.


Uchwała Nr III/33/11

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 24 lutego 2011 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami). Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 50 192,00 zł w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

50 192,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

50 192,00

0320

Podatek od nieruchomości

50 192,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 50 192,00 zł w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

20 140,00

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

20 140,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 140,00

851

OCHRONA ZDROWIA

2 062,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2 062,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 062,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

27 990,00

90095

Pozostała działalność

27 990,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 990,00

4300

Zakup usług pozostałych

23 000,00

Ogółem

50 191,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e

Zwiększa się plan dochodów o wpływ zaległości podatkowych w kwocie 50 192,00 zł

Plan wydatków zwiększa się w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20 140,00 z przeznaczeniem

na dokumentacje rozbudowy OSP Kozielice. Na Przeciwdziałanie alkoholizmowi o niewykorzystane środki

w roku 2010 w kwocie 2 062,00 zł, o niewykorzystane środki Gminnego funduszu ochrony środowiska w

kwocie 4 990,00 na kanalizację oraz 23 000,00 zł na dopłaty do cen wody i ścieków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:37