Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/32/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011.


Uchwał Nr III/32/11

Rady Gminy w Kozielicach

Z dnia 24 lutego 2011 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Kozielice na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 200 000,00 zł w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

600

TRANSPORT I DROGI

200 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 200 000,00 zł w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

600

TRANSPORT I DROGI

44 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

44 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

156 000,00

90095

Pozostała działalność

156 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

156 000,00

Ogółem

200 000,00

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

U z a s a d n i e n i e

Zmniejszenia planu wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne o 200 000,00 zł,

uprzednio zaplanowany na wykonanie drogi.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale drogi publiczne gminne na dokumentację drogi

Łozice, oraz Trzeborzu o 24 000,00 zł, na wydatki związane z zabezpieczeniem drogi

w Mielnie 20 000,00 zł oraz kwotę 156 000,00 zwiększającą plan wydatków na kanalizację.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:39