Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/31/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.


UCHWAŁA Nr III/31/11

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 24 lutego 2011 roku

w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 466,00 zł za 3 doby jednorazowego najmu kuchni z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie 240,00 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali konsumpcyjnej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 3. Ustala się opłatę w kwocie 240,00 zł za 3 doby jednorazowego najmu sali balowej z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 4. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 332,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 6 godzin.

  2. 466,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą konsumpcyjną na czas do 12 godzin.

  3. sala balowa:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

24,00 zł + VAT/godz.

78,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

13,00 zł + VAT/godz.

67,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

6,10 zł + VAT/ godz.

54,00 zł + VAT/godz.

  1. sala konsumpcyjna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

13,00 zł + VAT/godz.

67,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

6,10 zł + VAT/godz.

54,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3,70 zł + VAT/ godz.

41,00 zł + VAT/godz.

§ 2.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 600,00 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 173,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 320,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. sala główna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

13,00 zł + VAT/godz.

67,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

6,10 zł + VAT/godz.

54,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3,70 zł + VAT/ godz.

41,00 zł + VAT/godz.

§ 3.

Określa się opłaty za jednorazowy najem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Załężu na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

 1. Ustala się opłatę w kwocie 600,00 zł. za 3 doby najmu sali głównej w raz z kuchnią z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 2. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 173,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 6 godzin.

  2. 320,00 zł za jednorazowy najem kuchni łącznie z salą główną na czas do 12 godzin.

  3. sala główna:

Ilość godzin

Organizacje non profit

Pozostali najemcy

do 3-ch godzin

13,00 zł + VAT/godz.

67,00 zł + VAT/godz.

od 3 do 8 godzin

6,10 zł + VAT/godz.

54,00 zł + VAT/godz.

powyżej 8 godzin

3,70 zł + VAT/ godz.

41,00 zł + VAT/godz.

§ 4.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Mielnie Pyrzyckim na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 241,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 78,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 132,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 5.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Czarnowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 199,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 67,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 120,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 6.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Przydarłowie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 199,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 67,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 120,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 7.

Określa się opłaty za jednorazowy najem świetlicy w Maruszewie na odbycie uroczystości rodzinnych, zebrań itp.:

1) Ustala się opłatę w kwocie 173,00 zł za 3 doby najmu świetlicy z wyposażeniem na przygotowanie i odbycie uroczystości rodzinnej.

 1. Ustala się opłatę w kwocie:

  1. 58,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 6 godzin.

  2. 104,00 zł za jednorazowy najem świetlicy na czas do 12 godzin.

§ 8.

Określa się kaucję za jednorazowy wynajem pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie:

 1. 121,00 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń do 12 godzin.

 2. 241,00 zł na poczet wykonania prac porządkowych i naprawczych w przypadku najmu pomieszczeń na czas dłuższy niż 12 godzin.

§ 9.

Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

 1. 2,40 zł. za wypożyczenie 1 podstawowego zestawu naczyń obiadowych:

  • talerz głęboki

  • talerz płytki

  • talerz deserowy

  • nóż

  • widelec

  • łyżka łyżeczka

  • szklanka

  • literatka

  • kieliszek

 • 1,20 zł. za każdą sztukę naczyń towarzyszących tj. wazy, patery, półmiski, świeczniki, garnki itp..

 • § 10.

  Określa się kaucję za jednorazowe wypożyczenie naczyń z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

  1. 121,00 zł na poczet odkupienia zniszczonych naczyń.

  § 11.

  Ustala się opłatę za jednorazowe wypożyczenie sprzętu z Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, z Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu oraz z Wiejskiego Domu Kultury w Załężu:

  1. 2,40 zł. za wypożyczenie stolika.

  2. 1,20 zł. za wypożyczenie krzesła.

  § 12.

  Do kwot określonych w uchwale doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów.

  § 13.

  Opłatę uiszcza się w kasie urzędu Gminy przed wynajmem.

  § 14.

  Wójt Gminy w uzasadnionych przypadkach działając w interesie Gminy może odrębnym zarządzeniem określić stawki najmu pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Kozielicach, w Wiejskim Domu Kultury w Tetyniu, w Wiejskim Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie dla organizacji pożytku publicznego i podmiotów realizujących działalność publiczną na rzecz gminy.

  § 15.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 16.

  Traci moc Uchwała Nr XXVII/190/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zasad najmu pomieszczeń i sprzętu Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach, Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu, Wiejskiego Domu Kultury w Załężu, świetlicy w Mielnie Pyrzyckim, świetlicy w Czarnowie, świetlicy w Przydarłowie oraz świetlicy w Maruszewie.

  § 17.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Robert Sójka

  2

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:41
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
  Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:41