Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr III/30/11 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice.


Uchwała Nr III/30/11

Rady Gminy Kozielice

z dnia24 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Kozielice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/38/2003 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 36, poz. 525) oraz uchwała Nr XX/146/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2009 r. Nr 49, poz. 1207).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-04-2011 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2011 11:46