Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/65/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR V/65/11

Rady Gminy Kozielice

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/30/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice, wprowadza się następującą zmianę:

- § 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Komisja składa się do pięciu członków ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie.

Zmiany dokonane w Statucie Gminy Kozielice są podyktowane wynikiem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2011 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2011 09:17