Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/58/2011 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.


UCHWAŁA NR V/58/11

RADY GMINY W KOZIELICACH

Z DNIA 29 czerwca 2011 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 2 000,00 zł w:

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 000,00

75095

Pozostała działalność

1 000,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 000,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 000,00

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 1 397 590, 00 zł w :

Dział

rozdział

paragraf

wyszczególnienie

kwota

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 000,00

75095

Pozostała działalność

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 395 590,00

90095

Pozostała działalność

1 395 590,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 395 590,00

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 1 395 590 zł sfinansowany zostanie z pożyczki, i kredytu.

§ 4.

Zmienia się przychody i rozchody budżetu Gminy na 2011 r zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Sójka

Uzasadnienie;

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 1395 590,00 zł na zadanie budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Trzebórz z przesyłem do Siemczyna. Powstały deficyt finansowany

będzie z pożyczki z BGK , oraz kredytu.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2000,00 zł z tytułu darowizn: 1 000,00 Sołectwo Trzebórz,

1 000,00 OSP

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-08-2011 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2011 09:34